• Zápis do 1.ročníka

     • Vážení rodičia

      Opäť je tu obdobie, kedy sa rozhodujete, ktorá základná škola bude pre Vaše dieťa tá správna. Škola s ktorou by bolo spokojné nielen Vaše dieťa, ale ja vy rodičia. Škola v ktorej sa bude Vaše dieťa dobre cítiť, kde bude mať možnosť pracovať v príjemnej atmosfére, kde bude môcť rozvíjať svoje mimoškolské aktivity, kde sa bude môcť počítačovo rozvíjať a kde po vyučovaní si môže oddýchnuť v školskom klube.

      Aká je prihlasovacia povinnosť a starostlivosť o školskú dochádzku

      Hlavným kritériom pre vstup dieťaťa do prvej triedy je vek dieťaťa. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok života a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu aj deti, ktorým bol odložený začiatok  povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €.

       

      Zápis do I. ročníka na našej škole pre nový školský rok 2022/2023 bude od 1. apríla do 30. apríla 2022 v kancelárii ekonomického úseku.

      K zápisu je potrebné priniesť:

      a, kópiu rodného listu

      b, občiansky preukaz oboch zástupcov

      c, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu

      d, doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPP a P

      e, 10 eur na pracovné zošity pre žiaka I. ročníka

       

      Ak bude v čase trvania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav, bude sa zápis organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

      V prípade, že sa vedenie školy rozhodne pre slávnostný zápis, budete o tom, Vážení rodičia, včas informovaní.

       

      Zápis si môžete dohodnúť aj telefonicky na čísle: 056 6794333

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia riaditeľa školy, sa vyučovací proces v 1. - 5.ročníku v týždni od 28.02.2022 - 04.03.2022 skracuje na 4 vyučovacie hodinny denne ( vyučovanie končí o 11:25 )

      Prosím všetkých rodičov žiakov, aby si zabezpečili odvoz žiakov po vyučovacom procese.

      Taktiež v tomto týždni nebude fungovať ŠKD a nevydáva sa ani strava v školskej jedálni.

      Ďakujem za pochopenie.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • OZNAM

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade oznamuje, že od 28.02.2022 sa žiacii 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 9.A triedy budú vzdelávať až do odvolania dištančne z dôvodu rekonštrukčných prác v škole.

      Za pochopenie ďakujem.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Šaliansky Maťko

     • V priebehu mesiacov november 2021 - január 2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v  3. kategóriách. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v priloženom príspevku.


      PaedDr. Martina Hriciková

      ​​​​​​​Saliansky_Matko.pdf

     • ZBER PAPIERA - OZNAM

     • Pred pár dňami začal druhý polrok školského roka 2021/2022 a s ním aj každodenné povinnosti, starosti aj radosti. Už dlhé roky, neodmysliteľne k školskému roku patrí aj zber papiera. Inak to nie aj teraz a preto, ak máte doma starý nepotrebný papier (noviny, časopisy, letáky, kartóny), môžete ho nosiť do zberu. Urobiť tak môžete v ktorýkoľvek pracovný deň.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Voľby do rady školy - oznam

     • Vážení rodičia.

       

      Vzhľadom na epidemickú situáciu, ktorá v tomto období prevláda, nie je reálna možnosť

      zvolať Združenie rodičov, preto sa na Vás obraciam s nasledujúcou žiadosťou. Je potrebné

      do Školskej rady doplniť dvoch členov z radov rodičov. Buďte tak dobrí a vyberte meno a

      priezvisko toho kandidáta z kandidačnej listiny, pre ktorého ste sa rozhodli.

       

      Hlasovať môžete do 24.I.2022  (vrátane), do 12,00 hod. Hlas môžete dať dvom kandidátom.

       

      Voľba kandidátov prebieha online, po prihlásení sa do rodičovského konta EduPage, pomocou ankety.  

       

      Ďakujem Vám.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Prevzatie antigénových testov - oznam

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade Vám oznamuje, že v dňoch 20.01.2022 - 21.01.2022 sa budú vydávať antigénové testy pre žiakov, ktorí už dosiahli vek 12 rokov a 2 mesiace, nemajú výnimku z karantény a rodičia v čase od 10.01.2022 – 13.01.2022 o tieto testy písomné požiadali.

      Testy sa  v tomto termíne nebudú vydávať pre mladších žiakov a pre žiakov s výnimkou,  nakoľko   škole neboli dodané testy v plnom rozsahu.

       

      Testy si môžu rodičia vyzdvihnúť v daných dňoch  v čase od 8:00 - 14:00 hod. 

       

      Po tomto termíne sa testy už vydávať nebudú !!!!

       

      Pre žiakov mladších ako 12 rokov a 2 mesiace a žiakov s výnimkou,  sa určí neskorší dátum na prevzatie antigénových testov – podľa ich dostupnosti.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš – riaditeľ školy

     • Dištančné vzdelávanie - oznam

     • Na základe rozhodnutia ÚVZ v Trebišove, sú od dnešného dňa žiaci 9.A triedy v karanténe. Od zajtra              / 18.01.2022 / sa budú  žiaci vzdelávať  podľa redukovaného rozvrhu hodín, ktorý im bude sprístupnený na EduPage.

      Počas karantény je nutné dodržiavať všetky epidemiologické pravidlá.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš  - riaditeľ školy

     • Záujem o antigénové samotesty

     • Vážení rodičia,

      pomocou EduPage / rodičovské konto / zisťujeme záujem o ďalšiu sadu domácich antigénových samotestov pre žiakov školy.

      V správe je potrebné kliknúť na slovko - "Prihlasovanie" a potom vybrať možnosť " Mám záujem" alebo " Nemám záujem "

       

       

      S pozdravom

      RNDr. Ľuboš Maňko - zástupca riaditeľa školy

     • Návrat do školy - oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      dnešným dňom sa končia prázdniny a od zajtra ( 10.01.2022 ) sa opäť začína školské vyučovanie.

      Rozhodnutím MŠVaV SR sa školy budú od zajtrajšieho dňa riadiť tzv. Školským semaforom, ktorý definuje, akým spôsobom má prebiehať výučba na školách.

      Od zajtrajšieho dňa nastupujú všetci žiaci ZŠ s MŠ v Novosade na riadne prezenčné vyučovanie. 

      Pred nástupom do školy Vám  odporúčam otestovať deti v domácom prostredí samotestami, nie je to však povinnosť. 

      Povinnosť, ktorú si treba splniť pri prvom nástupe žiaka do školy po prázninách je podanie "Vyhlásenia o bezpríznakovosti " a to elektronickou formou cez EduPage alebo v papierovej forme.

      Tí rodičia, ktorí nemajú prístup k EduPage, môžu prísť vypísať a podpísať tlačivo priamo do školy.

       

      Upozorňujem, že bez riadne podaného Vyhlásenia o bezpríznakovosti, nebude žiak/žiačka ráno vpustený/á do priestorov školy!!!!!

       

      Ďalšou povinnosťou je, že počas vyučovania musia mať žiaci prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom. 

      S pozdravom

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

     • Nástup do školy - oznam

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 10.01.2022 nastupujú žiaci do školy.

      Pri nástupe žiakov do školy nie je potrebný negatívny test.

      Bližšie informácie ohľadom nástupu do školy budú zverejnené v nedeľu 09.01.2022.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Vianočný príhovor

     • Vážené kolegyne a vážený kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci.

      Po roku sú tu Vianoce a blížiaci sa Nový rok. Keďže pandémia nás znova obrala o slávnostnú vianočnú akadémiu, dovoľte prihovoriť sa Vám aspoň takýmto spôsobom.

      Rok sa zišiel s rokom a my znova zažívame atmosféru, ktorá je zmesou bohatších nákupov, dôkladnejším upratovaním, dodržiavaním určitých zvykov, či kupovaním darčekov. To všetko akosi k Vianociam patrí, ale malo byť k ním patriť aj zamyslenie sa nad tým, aký rok sme prežili, aké medziľudské vzťahy sme mali, ako sa sme správali k tým, pre ktorých sme si čosi milé pripravili. Žijeme vo svete, kedy sa čím ďalej, tým menej ľudí dokáže tešiť z toho, že sa ráno prebudia a že sú zdraví. Lenže tento uponáhľaný svet nás však častokrát ženie tam, kam vlastne ani nechceme. Práve tento vianočný čas je jedinečnou príležitosťou spomaliť. Pre mnohých má svoje čaro samotné čakanie na najbližších, s ktorými sa málo vídavajú počas roka. Užite si teda do sýtosti tento čas pokoja s najbližšími a to či už tými, s ktorými ste denno denne, ako aj s tými, ktorí prídu raz za čas.

      Prajem Vám všetkým pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Vianočné prázdniny

     • Vážení rodičia a milí žiaci.

      Rozhodnutím MŠVaV SR sa v tomto kalendárnom roku upravuje termín vianočných prázdnin. 

      Vianočné prázdniny začínatjú v pondelok 20.12.2021. Predpokladaný návrat detí do školy je momentálne nastavený na dátum 10.01.2022.

      V prípade zmeny nástupu detí do školy Vás budem včas informovať.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

     • Najkrajšia vianočná ozdoba

     • Súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu.

         Už po niekoľko rokov vedúca školskej knižnice  v predvianočnom čase vyhlasuje súťaž o najkrajšiu ( najkreatívnejšiu ) vianočnú ozdobu.  A každý  rok sa do nej zapojí veľa žiakov. Ani tento rok  výroba ozdôb nemohla chýbať.

        Napriek tomu, že starší žiaci boli na dištančnom vzdelávaní, ozdôb sa nazbieralo pomerne dosť – bolo ich 55. Prispeli aj 2 žiačky z 2. stupňa – Palková Martina a Katka Naďová, bez ktorej si akúkoľvek výtvarnú súťaž nevieme ani predstaviť.

        Ako to dopadlo?

        Hlasovali všetci žiaci a aj učitelia , či pani upratovačky.

        Vzácne všetky  tri miesta mali rovnaký počet bodov – 6.

        Konečné poradie určila vedúca školskej knižnice podľa podmienok, ktoré boli známe už od začiatku súťaže.

      1. miesto:  ozdoba č. 22 – sovička vyrobená zo šiška a vaty.

                                                   Autorka: Maďarová Simona – 4.A.

      2. miesto:  ozdoba č. 28 – hnedý sobík vyrobený z pásikov papiera          

                                                   Autor: Fekete Šimon – 2.A.

      3. miesto: ozdoba č. 54 – červený kruh so zlatým zdobením

                                                  Autor: Eštok Samuel – 3.A.

       

       

      Špeciálnu cenu – nie len za tentorok – si vyslúžila

       

      KATARÍNA NAĎOVÁ – 9.A –

       

      za sane so snehuliakom a ručne maľované vianočné gule.

       

        Oceneným gratulujeme a tí, ktorí sú možno sklamaní, majú šancu zasa budúci rok.

                                                                            Mgr. Lajošová Viera

     • Dištančné vzdelávanie - oznam

     • Na základe rozhodnutia MŠVaV SR zo dňa 8.12.2021 Vám riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade oznamuje, že od 13.12.2021 sa budú žiaci 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 9.A triedy vzdelávať dištančne / online /. Žiakom týchto tried bude na stránke EduPage sprístupnený upravený rozvrh hodín / platný od 13.12.2021 /

      Žiaci 1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A a triedy 4.B - 5.B sa naďalej vzdelávajú prezenčnou formou podľa riadneho rozvrhu hodín, vrátane ŠKD.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

     • Vyplácanie cestovného - oznam

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade oznamuje, že v dňoch od 08.12.2021 - 10.12.2021 sa bude vyplácať  "cestovné"  za obdobie september - november 2021.

      "Cestovné" bude vyplácať p.Maďarová na ekonomickom úseku školy a to v čase od 8:00 hod - 14:00hod.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Dištančné vzdelávanie - 9.A

     • Na základe rozhodnutia riaditeľa ZŠ s MŠ v Novosade a ÚVZ sa budú žiaci 9.A triedy od zajtrajšieho dňa / 7.12.2021 / vzdelávať dištančne podľa redukovaného rozvrhu, ktorý bude zverejnený na EduPage.

      Žiakov žiadam, aby dodržiavali všetky protiepidemiologické opatrenia a dodržiavali 10- dňovú karanténu.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Dištančné vzdelávanie - oznam

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade oznamuje žiakom 9.A triedy, že vzhľadom na možnú pozitivitu na COVID - 19 v triede, sa budú žiaci 9.A zajtra / 6.12.2021 / vzdelávať dištančne - online. Vzdelávanie bude prebiehať v plnom rozsahu podľa rozvrhu na pondelok, okrem hodiny TSV.

      O forme vzdelávania v nasledujúcich dňoch budú žiaci a ich rodičia informovaní v priebehu pondelka.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Návrat do školy - oznam

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ oznamuje, že  žiakom 6.A triedy  skončila 10 - dňová karanténa, preto sa od zajtrajšieho dňa / 6.12.2021 / budú ďalej vzdelávať prezenčnou formou.

      Pred zajtrajším návratom do školských lavíc nezabudnite na povinnosť rodiča - podanie "Vyhlásenia o bezpríznakovosti".

      Ďakujem

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje