• Svetový deň jablka v 1.A

     • Svetový deň jablka

       

      ....Bolo raz jablko krásne, malo líčka červené,

      jeho jasná farba žiari a mamka daj ho mne....

       

            Svetový deň jablka si pripomenuli aj žiaci v 1.A triede. Keď zbadali plný košík jabĺk, hneď sa spustila záplava otázok. Načo? Prečo? Čo budeme robiť?

           Spolu s pani učiteľkou sa porozprávali o tom odkiaľ máme jablká, aké vitamíny a iné užitočné látky nám dávajú. Prváci vedeli odpovedať na všetky otázky. Dozvedeli sa aj niečo nové a pridali aj svoje skúsenosti s oberačkou, alebo vylomeným zubom.  Práve v tento deň nemal nikto na desiatu jabĺčko a tak nám  malý darček plný vitamínov  prišiel vhod. Dievčence jablká poumývali, pani učiteľka nakrájala a spoločne sme si pochutnávali. Jabĺčka boli z bio záhrady, mali krásnu červenú farbu a boli sladučké.

          Na pamiatku a oslavu tohto dňa si prváci vyrobili aj papierové jabĺčko a pridali tam aj červíka , aby aj ten mal radosť, že má chutný dom...

       

      Pozývame vás nakuknúť k prvákom...

       

                                                                         Tr. učiteľka Darina Kujbušová

     • Deň Zeme

     • Zaslúži si našu vďačnosť – naša Zem

       

      Pandémia koronavírusu síce výraznou mierou obmedzila spoločenský život, no spomalenie až zastavenie stále rastúceho spoločenského tempa sa v dobrom smere odráža na životnom prostredí.

      Všetky doterajšie opatrenia sa už v priebehu niekoľkých týždňov premietli do nižšieho znečistenia ovzdušia, čo potvrdzujú aj satelitné snímky Európskej vesmírnej agentúry.

      Čas, kedy sme boli doma a náš pohyb bol obmedzený sa stál na chvíľu minulosťou. Určite mi väčšina z vás dá za pravdu, že bola to práve príroda, ktorá nám ponúkala možnosti oddychu a ventilácie.

      Ona svoje ponúkla, je čas jej to vrátiť.  Spolu so žiakmi v malej skupine sme sa spoločne rozprávali o spôsoboch, ktorými my môžeme pomôcť našej Zemi. Zhodli sme sa na tom, že pozerať rôzne videá a kresliť si našu vysnívanú Zem, jej nepomôže. A práve preto sme sa spoločne vybrali k rieke Ondava a naše reči premenili na skutky.

           To, čo sme počas  dopoludnia videli nám vháňalo slzy do očí. Stavebný odpad v lese a pri potoku, pneumatiky rozkotúľané po čistinkách, plasty z áut na okraji cesty, plastové fľaše a obaly skoro všade, sklenené fľaše pod stromami, staré umývadlá, bazény úplne blízko pri tečúcej vode - to všetko dokáže urobiť človek.

      A preto Vás prosíme:

      • nevyvážajte odpad do lesa
      • nevyhadzujte sklo a plasty popri ceste
      • trieďte odpad v najvyššej možnej miere už doma pri kuchynskej linke

       

      Všetko čo vykonáme, zlé aj dobré, sa nám raz vráti.
       

      PS: To, ako sme pomohli my, si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

     • Čerstvé hlavičky 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

       

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

       

      Kaufland tento rok organizuje 3. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

       

      Stačí, ak na stránke https://www.cerstvehlavicky.sk/ nájdete našu školu a zahlasujete za ňu!

      Hlasujte za našu školu v termíne od 13. 5. do 23. 6. 2021 priamo na tejto stránke https://www.cerstvehlavicky.sk/. Každý deň môžete našej škole odovzdať jeden hlas.  

      Každý hlas sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2021/2022.

       

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

       

      S poďakovaním,

       

      RNDr. Daniel Kenderka - riaditeľ školy

     • Oznam - povinnosti v škole od 10.5.2021

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že na základe uznesenia vlády č. 229 z 28.04.2021, vyhlášky ÚVZ SR č.200 s účinnosťou od 03.05.2021 a Manuálom pre základné školy platného od 19.04.2021 sa od 10. mája 2021:

      Všetci žiaci našej školy sa budú vzdelávať prezenčne. Zákonný zástupca žiaka podá elektronicky Vyhlásenie o bezinfekčnosti č.8 alebo papierovo (je v prílohe pre tých, ktorí to nemajú možnosť podať elektronicky) pri nástupe. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca žiaka po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Žiaci vo vnútorných priestoroch sú povinní používať ochranné rúško.


      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_(8)_ziak_a_zakonny_zastupca.docx

      ​​​​​​​Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_(8)_ziak_a_zakonny_zastupca.pdf


     • Aktualizácia podmienok vyučovania od 3.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, kolegyne a kolegovia,

      Návrat do škôl s účinnosťou od 3.5.2021 bol aktualizovaný v piatok 30.4.2021 o 16:30 na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 200 z 30. apríla 2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorá bola zverejnená 30.4.2021 o 13:57.

      Nakoľko sa naša škola v Novosade nachádza v červenom okrese a zmierňujú sa podmienky vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19, tak zmeny sa týkajú aj testovania zákonných zástupcov žiaka a žiaka školy. A to tak, že pri vstupe do školy od 3.5.2021 test už potrebný nie je ani pre rodiča ani pre žiaka.

      Ďalšou zmenou je predloženie Vyhlásenia o bezinfekčnosti (8) žiak a zákonný zástupca, ktoré je potrebné podať elektronicky cez rodičovské konto v Edupage (podľa pokynov triednych učiteľov) alebo predložiť v pondelok ráno 3.5.2021 na rannom filtri a to vypísané a podpísané rodičom.

      Ďalšou podmienkou je nosenie rúška v škole.

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_(8)_ziak_a_zakonny_zastupca.docx

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_(8)_ziak_a_zakonny_zastupca.pdf


     • Vyučovanie od 26.4.2021

     • Vážení rodičia, milé deti a milí žiaci,

      Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ z 12. apríla 2021 číslo: 2021/12811:1-A1810 s účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 pokračuje prezenčné (v materskej a aj základnej škole) vyučovanie pre deti a žiakov ZŠ s MŠ v Novosade pre:

      1. všetky deti v materskej škole v Novosade

      2. všetci žiaci 1. stupňa ZŠ

      3. všetci žiaci špeciálnych tried

      4. žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

      a s účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u sa obnovuje prezenčné vyučovanie od pondelka 26.4.2021 aj pre

      5. žiakov 5., 6. a 7. ročníka ZŠ

      Manuály k návratu jednotlivých ročníkov do školy a do tried konzultujte s triednymi učiteľmi !!!

      Od 19.4.2021 budú v platnosti cestovné poriadky v autobusovej doprave v režime "dni školského vyučovania" v plnom rozsahu !!!!!!

      Podmienkou vstupu pre žiakov 1. stupňa ZŠ do priestorov školy bude negatívny test na COVID-19 aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka (najlepšie aj oboch rodičov) alebo výnimka z testovania, o ktorých vydá zákonný zástupca žiaka elektronicky (cez EDUPAGE podľa pokynov triedneho učiteľa) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu.  U rodičov žiakov, ktorí nemajú možnosť podať elektronicky Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu, tak pri vstupe do budovy ho odovzdajú vyplnené v papierovej forme.

      V prípade, že sa tak nestane, žiakovi do priestorov školy nebude umožnený vstup. Žiaci vo vnútorných priestoroch sú povinní používať ochranné rúško.

      Čestné vyhlásenia na vyplnenie v papierovej forme pre rodičov detí v MŠ a žiakov 1. stupňa v ZŠ:

      Priloha_c._11a_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_MS_a_1.stu.docx

       

      Priloha_c._11a_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_MS_a_1.stup.pdf

       

      Žiaci 5. až 9. ročníka sa budú vzdelávať prezenčne. Podmienkou ich vstupu do priestorov školy bude negatívny test na COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, o ktorom vydá zákonný zástupca žiaka elektronicky (cez EDUPAGE podľa pokynov triedneho učiteľa) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu a pri nástupe v týždni sa preukáže svojím negatívnym testom a negatívnym testom zákonného zástupcu (kópiou, foto v mobile, prílohou čestného vyhlásenia) alebo výnimkou z testovania. V prípade, že sa tak nestane, žiakovi do priestorov školy nebude umožnený vstup. 

      Žiaci vo vnútorných priestoroch sú povinní používať ochranný respirátor bez výdychového ventilu typu FFP2, ktorý je možné podľa novej Vyhlášky č. 175 nahradiť rúškom.

      POZOR ZMENA:

      Na základe vyhlášky č.175 ÚVZ zo dňa 15.04.2021 použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky !!!

      Vyhlaska_175(1).pdf

      Čestné vyhlásenia na vyplnenie v papierovej forme pre rodičov žiakov 2. stupňa v ZŠ:

      Priloha_c._8a_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_2.st.docx

      Priloha_c._8a_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_2.stu.pdf

       

      Zamestnanci školy majú povinnosť nosiť respirátor alebo rúško a predložiť pri svojom nástupe do zamestnania elektronicky Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zamestnanca.

      Priloha_c._9a_-_Zamestnanec_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.docx

      Priloha_c._9a_-_Zamestnanec_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.pdf

     • Prezenčné vyučovanie od 19.4.2021

     • Vážení rodičia, milé deti a milí žiaci,

      Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ z 12. apríla 2021 číslo: 2021/12811:1-A1810 s účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 pokračuje prezenčné (v materskej a aj základnej škole) vyučovanie pre deti a žiakov ZŠ s MŠ v Novosade pre:

      1. všetky deti v materskej škole v Novosade

      2. všetci žiaci 1. stupňa ZŠ

      3. všetci žiaci špeciálnych tried

      4. žiaci 2. stupňa, ktorí nemajú prístup k internetu v dvoch päťčlenných skupinách 

      a obnovuje sa prezenčné vyučovanie od pondelka 19.4.2021 aj pre

      5. žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

      Manuály k návratu jednotlivých ročníkov do školy a do tried konzultujte s triednymi učiteľmi !!!

      Od 19.4.2021 budú v platnosti cestovné poriadky v autobusovej doprave v režime "dni školského vyučovania" v plnom rozsahu !!!!!!

      Podmienkou vstupu pre žiakov 1. stupňa ZŠ do priestorov školy bude negatívny test na COVID-19 aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka (najlepšie aj oboch rodičov) alebo výnimka z testovania, o ktorých vydá zákonný zástupca žiaka elektronicky (cez EDUPAGE podľa pokynov triedneho učiteľa) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu.  U rodičov žiakov, ktorí nemajú možnosť podať elektronicky Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu, tak pri vstupe do budovy ho odovzdajú vyplnené v papierovej forme.

      V prípade, že sa tak nestane, žiakovi do priestorov školy nebude umožnený vstup. Žiaci vo vnútorných priestoroch sú povinní používať ochranné rúško.

      Čestné vyhlásenia na vyplnenie v papierovej forme pre rodičov detí v MŠ a žiakov 1. stupňa v ZŠ:

      Priloha_c._11a_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_MS_a_1.stu.docx


      Priloha_c._11a_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_MS_a_1.stup.pdf


      Žiaci 5. až 7. ročníka ZŠ sa naďalej vzdelávajú dištančne s výnimkou tých, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Títo žiaci 5. až 7. ročníka ZŠ, ktorí nemajú možnosť sa vzdelávať dištančne, sa budú vzdelávať prezenčne (v škole) v 2 skupinách 5+1.

      Podmienkou ich vstupu do priestorov školy bude negatívny test na COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka ( najlepšie oboch rodičov ), o ktorom vydá zákonný zástupca žiaka elektronicky (cez EDUPAGE podľa pokynov triedneho učiteľa) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu. Taktiež u rodičov žiakov, ktorí nemajú možnosť podať elektronicky Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu, tak pri vstupe do budovy ho odovzdajú vyplnené v papierovej forme.

      V prípade, že sa tak nestane, žiakovi do priestorov školy nebude umožnený vstup. Žiaci vo vnútorných priestoroch sú povinní používať ochranný respirátor bez výdychového ventilu typu FFP2, ktorý je možné podľa novej Vyhlášky č. 175 nahradiť rúškom.

      Žiaci 8. a 9. ročníka sa budú vzdelávať prezenčne. Podmienkou ich vstupu do priestorov školy bude negatívny test na COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, o ktorom vydá zákonný zástupca žiaka elektronicky (cez EDUPAGE podľa pokynov triedneho učiteľa) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu a pri nástupe v týždni sa preukáže svojím negatívnym testom a negatívnym testom zákonného zástupcu (kópiou, foto v mobile, prílohou čestného vyhlásenia) alebo výnimkou z testovania. V prípade, že sa tak nestane, žiakovi do priestorov školy nebude umožnený vstup. 

      Žiaci vo vnútorných priestoroch sú povinní používať ochranný respirátor bez výdychového ventilu typu FFP2, ktorý je možné podľa novej Vyhlášky č. 175 nahradiť rúškom.

      POZOR ZMENA:

      Na základe vyhlášky č.175 ÚVZ zo dňa 15.04.2021 použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky !!!

      Vyhlaska_175(1).pdf​​​​​​​

      Čestné vyhlásenia na vyplnenie v papierovej forme pre rodičov žiakov 2. stupňa v ZŠ:

      Priloha_c._8a_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_2.st.docx

      Priloha_c._8a_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_2.stu.pdf


      Zamestnanci školy majú povinnosť nosiť respirátor alebo rúško a predložiť pri svojom nástupe do zamestnania elektronicky Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zamestnanca.

      Priloha_c._9a_-_Zamestnanec_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.docx

      Priloha_c._9a_-_Zamestnanec_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.pdf

      Dôležitá informácia:

      Ako škola opäť iba overujeme platnosť dokumentov !!!

      Čestné vyhlásenie je potrebné odovzdať opätovne !!!

      Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. 

      Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19.

     • Návrat do školských zariadení v Novosade od 12.4.2021

     • Vážení rodičia, milé deti a milí žiaci,

      dovoľte nám s radosťou oznámiť Vám, že na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/11929:1-A1810 v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 s účinnosťou od 12. apríla 2021 do 16. apríla 2021 sa obnovuje prezenčné (v materskej a aj základnej škole) vyučovanie pre deti a žiakov ZŠ s MŠ v Novosade.

      Do školy sa vrátia a prezenčného vyučovania sa budú zúčastňovať od pondelka 12.4.2021:

      1. všetky deti v materskej škole v Novosade

      2. všetci žiaci 1. stupňa ZŠ

      3. všetci žiaci špeciálnych tried

      4. žiaci 2. stupňa, ktorí nemajú prístup k internetu v dvoch päťčlenných skupinách 

      Podmienkou vstupu pre žiakov 1. stupňa ZŠ do priestorov školy bude negatívny test na COVID-19 aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka (najlepšie aj oboch rodičov) alebo výnimka z testovania, o ktorých vydá zákonný zástupca žiaka elektronicky (cez EDUPAGE podľa pokynov triedneho učiteľa) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu.  U rodičov žiakov, ktorí nemajú možnosť podať elektronicky Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu, tak pri vstupe do budovy ho odovzdajú vyplnené v papierovej forme.

      V prípade, že sa tak nestane, žiakovi do priestorov školy nebude umožnený vstup. Žiaci vo vnútornýh priestoroch sú povinní používať ochranné rúško.

      Čestné vyhlásenia na vyplnenie v papierovej forme pre rodičov detí v MŠ a žiakov 1. stupňa v ZŠ:

      Priloha_c._11a_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_MS_a_1.stu.docx

       

      Priloha_c._11a_-_Zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_MS_a_1.stup.pdf

       

      Žiaci 2. stupňa ZŠ sa naďalej vzdelávajú dištančne s výnimkou tých, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Títo žiaci 2. stupňa ZŠ, ktorí nemajú možnosť sa vzdelávať dištančne, sa budú vzdelávať prezenčne (v škole) v 2 skupinách 5+1. Podmienkou ich vstupu do priestorov školy bude negatívny test na COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka ( najlepšie oboch rodičov ), o ktorom vydá zákonný zástupca žiaka elektronicky (cez EDUPAGE podľa pokynov triedneho učiteľa) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu. Taktiež u rodičov žiakov, ktorí nemajú možnosť podať elektronicky Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu, tak pri vstupe do budovy ho odovzdajú vyplnené v papierovej forme.

      V prípade, že sa tak nestane, žiakovi do priestorov školy nebude umožnený vstup. Žiaci vo vnútorných priestoroch sú povinní používať ochranný respirátor bez výdychového ventilu typu FFP2.

      Čestné vyhlásenia na vyplnenie v papierovej forme pre rodičov žiakov 2. stupňa v ZŠ:

      Priloha_c._8a_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_2.st.docx

      Priloha_c._8a_-_Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_2.stu.pdf

       

      Zamestnanci školy predložia pri svojom nástupe do zamestnania elektronicky Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zamestnanca.

      Priloha_c._9a_-_Zamestnanec_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.docx

      Priloha_c._9a_-_Zamestnanec_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.pdf

     • Marec -mesiac knihy

     •  

      Marec – mesiac knihy

      Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci? 
                 
      Marec - mesiac knihy
       bol prvýkrát v bývalom Československu vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu  o knihy.

      Martin Hrebenda Hačavský sa narodil a zomrel v marci. Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré tlače a rukopisy a zachraňoval ich. Medzi slovenských vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské a české knihy, najmä od vydavateľov Gašpara Fejérpataky-Belopotockého z Liptovského Mikuláša a Karla Amerlinga z Prahy. Zaslúžil sa tým o rozvíjanie slovenského národného povedomia a života v období národného obrodenia. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil o to, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.

      „Viac pokladov nájdete v knihách, než na pirátskom ostrove.“

      Walt Disney

      V tomto období koronakrízy máme viac času na čítanie, ale málo možností navštíviť knižnice. A hoci naša škola prebieha online, urobili sme si spoločne so žiakmi 6.A, 7.A, 8.A a 9.A hodinu venovanú knihám. Predchádzalo tomu čítanie rôznych kníh:

      • 6. A Ezopove bájky;
      • 7. A Pán Tragáčik a neviditeľný, Pán Tragáčik a Fantomas – detektívna literatúra;
      • 8. A  Anna zo Zeleného domu, Tajný denník 13 a polročného Adriana Mola – dievčenský román, denník;
      • 9. A Darik – vedecko-fantastická poviedka.

      Keďže nie každý žiak má možnosť držať v ruke knihu, listovať v nej, počúvať šuchot papiera a hlavne čítať ju, (našli sa však aj takí), zvolili sme možnosť neustále sa rozvíjajúcu a stále populárnejšiu -  eknihu.

      Žiaci mali určený čas na prečítanie knihy, ktorú potom spracovali do čitateľského denníka. Zapísali si základné údaje o knihe, stručný obsah, postavy a ich charakteristiku. Samozrejme, nezabudli si zapísať, čo ich najviac zaujalo. Na spoločnej hodine sa dozvedeli prostredníctvom prezentácie niečo navyše o konkrétnom autorovi, knihách, ktoré napísal. Diskutovali o prečítanej knihe.

      Záver hodiny tvorili rôzne tvorivé aktivity. Šiestaci písali spoločnú báseň, každý žiak vytvoril jeden riadok. Vytvorili aj päťriadkovú báseň – cinquain – o bájke. Siedmaci tvorili dramatickú báseň o pánovi Tragáčikovi. Ôsmaci dramatickú báseň o Anne zo Zeleného domu a vlastnú spomienkovú báseň. Deviataci napísali vlastnú vedecko-fantastickú poviedku.

      Vytvorili naozaj zaujímavé literárne diela, niektoré priam so spisovateľskou kvalitou. Posúďte sami...

       

      6. A Ezop Bájky

       

      Cinquain (päťlístok, päťriadková báseň)

       

      Líška myšku oklamala

      Išla myš

      Líška bola prefíkaná

      Líška videla myš

      Išiel pes

      Psa mačka zmaľovala

      Bola raz jedna líška,

      ktorá sa naháňala s Mišom

      Líška bola lenivá

      Pes a mačka sú super

     • Materská škola v Novosade dištančne

     • Vzhľadom na nepriaznivú situáciu, ktorá je všetkým známa, je nám veľmi ľúto, že prevádzka materskej školy je prerušená a nemôžeme pracovať v režime na aký sme boli všetci zamestnanci MŠ i rodičia zvyknutí. Napriek tomu nás teší, že aj keď osobný kontakt je prerušený, sme veľmi radi, že vďaka technológiám sa môžeme stretávať aspoň virtuálne prostredníctvom FB stránky materskej školy. Sme veľmi radi, že sa prostredníctvom rodičov môžu deti zapájať do aktivít usporiadaných zamestnancami materskej školy, ktoré aktívne aktuálne ukladajú na stránku prostredníctvom týždenných ponúk/ tém. Každá téma predstavuje veľa možností ako s deťmi pracovať aj v domácom prostredí, množstvo úloh, ktoré deti môžu plniť a tak aspoň z časti byť aktívnymi na výchovno-vzdelávacej činnosti ako v materskej škole. Stránka materskej školy má výbornú sledovanosť / viac ako 400 sledovateľov/. Počas prerušenia od januára doteraz boli deťom predstavené témy: Čím budem – povolania, Valentín, Fašiangy, karnevaly, Farby, Zima – ročné obdobie, Zimné športy, Život zvierat v zime. Deti sa môžu naučiť básničky, pesničky, riešiť pracovné listy, kresliť obrázky, kreatívne realizovať ponúkané nápady. Že táto činnosť má zmysel svedčí aj výborná spätná väzba v podobe fotografií a videí, ktoré rodičia denne zdieľajú na stránku, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Nakoľko nie je možnosť čo sa týka pracovných listov pre všetkých rovnaká / niektorí nemajú možnosť tlačiť z tlačiarne/ materská škola prostredníctvom učiteliek tieto pracovné listy začala doručovať do domových schránok, zatiaľ pre predškolákov, ale ak bude záujem radi doručíme aj mladším deťom.

     • Vyučovanie a návrat do školských zariadení od 7.4.2021

     • Vážení rodičia , milé deti a milí naši žiaci,

      aj napriek našej prvotnej nádeji ešte v stredu doobeda 31.3.2021 na Návrat detí a žiakov do školských zariadení v Novosade od stredy 7.4.2021, sa situácia narýchlo zmenila v stredu 31.3.2021 poobede a to na základe správy, ktorú dostali zriaďovatelia z vyšších miest oneskorene, kde je Rozhodnutie ministra školstva a Vyjadrenie Odboru krízového riadenia na okresnom úrade v Trebišove. Preto po konzultácii s RÚVZ v Trebišove a na základe rozhodnutia zriaďovateľa a následnej konzultácii so zriaďovateľom, ale aj môjmu osobnému sklamaniu Vám musím s poľutovaním oznámiť, že sa prezenčná forma vzdelávania odkladá a naďalej od stredy 7.4.2021 po Veľkej noci pokračuje DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE v MŠ aj ZŠ.

      ROZHODNUTIE MINISTRA ŠKOLSTVA

                    Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: Mení rozhodnutie č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/10079:3- A1810 z 19. marca 2021 takto:

      v úvodnej vete sa slová „6. apríla“ nahrádzajú slovami „11. apríla“.

      Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/10079:3-A1810 z 19. marca 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté. Odôvodnenie: Na základe vývoja epidemiologickej situácie sa vzhľadom na opatrenia na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce, a to aj zachovaním možnosti „predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“, týmto rozhodnutím naďalej umožňuje školské vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce do 11. apríla 2021.

       

      Vyjadrenie Odboru krízového riadenia, Okresný úrad Trebišov

      Na základe žiadostí viacerých zriaďovateľov školských zariadení o usmernenie k otváraniu škôl po veľkonočných sviatkoch Vám oznamujeme:

      -          okres Trebišov v týždni od 05.04.-11.04.2021 je podľa COVID automatu zaradený do tretieho stupňa varovania, t.j. bordová farba,

      -          podľa vyhlásení ústredných orgánov štátnej správy prípadné uvoľňovanie podmienok bude závisieť od epidemickej situácie po veľkonočných sviatkoch, kedy sa touto problematikou bude zaoberať pandemická komisia SR a následne Vláda SR rozhodne o definitívnej podobe zmien v opatreniach,

      -          Okresný úrad Trebišov aj odbor krízového riadenia sa preto stotožňuje so stanoviskom RÚVZ v Trebišove a odporúča, aby zriaďovatelia škôl zvážili potrebu otvárania školských zariadení hneď v týždni po Veľkej noci a radšej vyčkali na uznesenie Vlády SR. Dovtedy odporúčame, ak to nie je nevyhnutné, radšej prezenčnú formu v predškolských zariadeniach a v 1. stupni základných škôl využívať iba pre deti zamestnancov kritickej infraštruktúry.

       

     • Dištančné vzdelávanie od 22.3.2021 a návrat do školských zariadení

     • Milí rodičia a žiaci našej školy,

      na základe pokračujúcej zlej epidemiologickej situácie v okrese Trebišov ( 4. stupeň varovania - čierna farba) a na základe odporúčania RÚVZ v Trebišove a rozhodnutia zriaďovateľa pokračuje DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE v našich školských zariadeniach aj od pondelka 22.3.2021 a to až do stredy 31.3.2021 čiže do Veľkej noci

      Návrat žiakov 1. stupňa do školy a detí do materskej školy v Novosade v plnom rozsahu a podľa platných predpisov a legislatívy súvisiacej s epidemiologickou situáciou, sa plánuje od stredy 7.4.2021 (po Veľkej noci).

      Veľmi dúfame a veríme, že nám to všetkým konečne vyjde a situácia dovolí a všetci sa vrátime na prezenčnú formu vzdelávania našich detí, ktorá je pre nich nevyhnutná. 

      Ďalšie informácie ohľadom návratu do školských zariadení budeme aktualizovať. Všetky informácie ohľadom testovania, foriem testovania rodičov a žiakov, prípadne návratu aj starších žiakov do školy, povinných tlačív a dokumentácie budú včas oznámené.

      Ďakujem za pochopenie.

       

      RNDr. Daniel Kenderka - riaditeľ školy

     • Organizácia vyučovania od 15.3.2021

     •  

      Milí rodičia a žiaci našej školy,

      na základe pokračujúcej zlej epidemiologickej situácie v okrese Trebišov ( 4. stupeň varovania - čierna farba) a na základe odporúčania RÚVZ v Trebišove a rozhodnutia zriaďovateľa sa návrat žiakov do školy a detí do materskej školy v Novosade naďalej posúva na neurčito respektíve sa odkladá na neskorší termín.

      To znamená, že všetky deti z MŠ a všetci žiaci zo ZŠ od 15.3.2021 ostávajú doma a pokračuje DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ako doteraz. V prevádzke teda naďalej od 15.3.2021 nebudú MŠ, ZŠ, ŠKD ani ŠJ.

      Ďalšie informácie ohľadom návratu do školských zariadení budeme aktualizovať.

      Ďakujem za pochopenie.

       

      RNDr. Daniel Kenderka - riaditeľ školy

     • Organizácia vyučovania od pondelka 8.3.2021

     •  

      Milí rodičia a žiaci našej školy,

      na základe epidemiologickej situácie v okrese Trebišov a v našom regióne respektíve školskom obvode a na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa návrat žiakov do školy a detí do materskej školy v Novosade naďalej posúva na neurčito respektíve sa odkladá na neskorší termín.

      To znamená, že všetky deti z MŠ a všetci žiaci zo ZŠ od 8.3.2021 ostávajú doma a pokračuje DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ako doteraz. V prevádzke teda naďalej od 8.3.2021 nebudú MŠ, ZŠ, ŠKD ani ŠJ.

      Ďalšie informácie ohľadom návratu do školských zariadení budeme aktualizovať.

      Ďakujem za pochopenie.

       

      RNDr. Daniel Kenderka - riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • skola@skolanovosad.sk
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje