• ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA - oznam

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Novosade oznamuje, že školský rok 2023/2024

      bude slávnostne otvorený 4. septembra 2023 na školskom dvore so začiatkom o 8,30 hod.

      Po skončení slávnostného otvorenia sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi rozídu do tried.

      Školská jedáleň a školský klub začínajú prevádzku v stredu 6.septembra 2023.

      V utorok 5. septembra 2023 v dôsledku celodenného výpadku elektrickej energie bude skrátené vyučovanie. Od 8,00 hod do 10,30 budú žiakom rozdané učebnice a následne budú odchádzať domov.

      V týždni od 5. do 9. septembra budú mať žiaci ročníkov 1. - 4. štyri vyučovacie hodiny a žiaci  

      5. až 9. ročníka päť vyučovacích hodín.

      Upozornenie:

      Keďže v škole prebiehajú rekonštrukčné práce, venujte prosím zvýšenú pozornosť pri pohybe na školskom dvore a nevchádzajte prosím autami na školský dvor. 

       

       

      31.VIII.2023                                                               Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade

     • Strava na školský rok 2023/2024 - oznam

     • Vedúca ŠJ oznamuje rodičom, aby prihlásili svoje dieťa na stravu aj na školský rok 2023/2024 ( obedy zadarmo )

      Prihlásiť dieťa môžu:

      1) u vedúcej školskej jedálni

      2) elektronicky pomocou EduPage - žiadosť - zápisný lístok s návratkou ( do pondelka 28.08.2023 )

       

      Pozor!!! IBAN nie je potrebné vypĺňať.

       

      Obedy pre žiakov v školskom roku 2023/2024 sú naďalej "zadarmo".

       

      Pre MŠ sa zápisný lístok s návratkou týka len PREDŠKOLÁKOV.

       

      Rodičia, ktorí už prihlášku s návratkou odoslali, tých sa tento oznam už netýka.

     • Opravné skúšky - oznam

     • Vážení rodičia!

      Riaditeľ školy Vám oznamuje, že v dňoch

      25.08.2023 a 28.08.2023 sa konajú opravné skúšky so začiatkom o 9:00hod. 

       

      Zároveň Vás upozorňujem na zvýšenú opatrnosť pri príchode do školy, vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu hlavnej budovy školy.

       

      S pozdravom

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje