• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • LETNÁ ŠKOLA 2020

      Vážení rodičia,

      počas týchto letných prázdnin sa naši žiaci prvýkrát stretnú na Letnej škole, ktorá sa bude realizovať v dvoch turnusoch.

      1. turnus - 10. – 14. 08. 2020
      2. turnus – 17. – 21. 08. 2020

      Tento čas strávený v škole bude zameraný na prehĺbenie a upevnenie vedomostí žiakov cez rôzne didaktické a športové hry v areáli školy. Žiaci si vyskúšajú vyučovanie v areáli kúpeľov Byšta a to cez projektové vyučovanie na rôzne témy. Čaká nás spoznávanie nášho okolia a to výletom na vyhliadkovú vežu, prírodné jazero Morské oko. Navštívime Jasovskú jaskyňu a farmu Veľaty.

     • Záver školského roka 2019/2020

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Oznamujeme Vám, že ukončenie a vyhodnotenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční najprv na školskom dvore a potom odovzdávanie vysvedčení vo svojich triedach

      dňa 30. júna 2020 ( utorok) v čase od 8:00 do 9:30 hod.

      Milí žiaci, prajeme Vám krásne prázdniny.

     • OZNAM - Cestovné, fotografovanie, knihy z knižnice

      Vážení rodičia a milí žiaci,

      Od 22.6.2020 (pondelok) až do 25.6.2020 (štvrtok) má každá trieda urobený rozpis na daný deň a hodinu, kedy má žiak prísť odovzdať učebnice. V tento deň sa usktoční aj fotenie žiakov triedy spolu s triednym učiteľom, ďalej v tento daný deň bude vyplácané aj cestovné dochádzajúcim žiakom a taktiež je potrebné doniesť vrátiť požičané knihy zo školskej knižnice pani vedúcej školskej knižnice.

     • Letná škola 2019/2020

      Milí rodičia,

      ZŠ s MŠ v Novosade v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, pripravuje pre všetkých žiakov našej školy Letnú školu. Letná škola je dobrovoľná a jej zámerom je poskytnúť deťom zmysluplné využitie času počas letných prázdnin a zároveň im pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach spôsobené prerušením vyučovania počas koronakrízy.

     • Organizácia vyučovania od 22.6.2020

      Vážení rodičia,

      vyučovanie na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR je od 22.6. až do 30.6.2020 sprístupnené všetkým žiakom školy vo všetkých ročníkoch, teda pre 1. - 9. ročník. Vyučovanie bude prebiehať podobným spôsobom ako tomu je teraz pre žiakov 1. - 5. ročníka od 1.6.2020, len s tým rozdielom, že vyučovacia doba žiakov 6. - 9. ročníka bude od 8:00 do 12:30. Potom bude nasledovať obed a odchod žiakov domov. Žiadame Vás, aby ste pred nástupom do školy prihlásili Vaše dieťa do ŠJ a to do 19.6.2020.

     • Odovzdávanie učebníc - harmonogram

      Oznam pre všetkých žiakov, rodičov a učiteľov.

      Vedenie školy pripravilo harmonogram pre odovzdávanie učebníc za školský rok 2019/2020.

      Triedy budú prichádzať v určených dátumoch a časových intervaloch. Je potrebné a nutné, aby sa tento harmonogram dodržiaval.
      V prípade, že nebude nariadené dovtedy inak, tak bude potrebné dodržiavať aj hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia nákazy COVID-19. Pri vstupe do budovy školy použiť dezinfekciu a mať pripravené rúško. Ak by sa niečo v tomto menilo, informácie budú doplnené včas. Zároveň je potrebné dodržiavať pokyny stanovené školou. Zodpovední za plnenie a dodržiavanie všetkých pravidiel a podmienok pri odovzdávaní učebníc budú triedni učitelia, pedagogický dozor, asistentky učiteľa a zástupca riaditeľa školy.
      HARMONOGRAM ODOVZDÁVANIA UČEBNÍC:

      22.6.2020:

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 15. 8. 2020
  • Fotogaléria

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • skola@zsnovosad.edu.sk
   • 056 6794332 056 6794333
   • Letná 90 07602 Novosad
 • Fotogaléria