• Deň Detí 2023
     • Modrý gombík v 3.A

      Milióny detí na svete vyrastajú v krajinách, ktoré pustošia vojny či prírodné katastrofy. Prichádzajú o svoje domovy, blízkych, nemôžu chodiť do školy a bezstarostne sa hrať so svojimi kamarátmi, nemajú prístup k čistej vode, výživnej strave či liekom. Detská duša je veľmi krehká a rany na nej sa často nezahoja celý život. Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023 je určená práve týmto deťom. Pracovníci UNICEF prichádzajú za deťmi aj na tie najťažšie dostupné miesta a prinášajú im programy, v ktorých sa deti môžu vrátiť k svojim detským aktivitám, športovať, šantiť, vzdelávať sa, tvoriť.

     • Matematický kolokan

      Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Jej vyhlasovateľom je KANGOUROU SANS FRONTIERES ( Klokan bez hraníc).

      Viac o súťaži na našej škole v priloženom dokumente: Matematicky_klokan.pdf

     • DEŇ MATIEK

      Niektorí ľudia si májové dni spájajú hlavne s jarným počasím a rozkvitajúcou prírodou, iní vyťahujú svoje bicykle na túry a deti zas na začiatku mesiaca usilovne vymýšľajú darček pre svoje mamičky. Na druhú májovú nedeľu totiž v Slovenskej republike pripadá Deň matiek, čo je medzinárodný sviatok, ktorý oslavuje materstvo. A akým darčekom urobili mamičke najväčšiu radosť žiaci 3.A?

     • Čítajme si 2023

      Milí žiaci,

      v dňoch 22. 5. – 26. 5. 2023 sa aj naša škola zapojila do celoslovenského projektu

      Čítajme si...2023.

      Projekt čítania na pokračovanie organizuje LDI – Linka detskej pomoci a tohto roku garantom tohto projektu bola aj naša prezidentka p. Zuzana Čaputová.

      Projekt vznikol v roku 2008 s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, podporuje rozvoj reči a slovnej zásoby.

     • Botanikiáda

      Hlavným cieľom projektu BOTANIKIÁDA je vzbudiť záujem žiakov o oblasť botaniky prostredníctvom súťaže, hravou a nenútenou formou ich informovať o význame rastlín, ochrane a tvorbe životného prostredia a zároveň motivovať učiteľov biológie k väčšej kreativite pri výučbe.

      V tomto školskom roku sme sa štvrtý krát zapojili do projektu Botanikiáda. Aktuálny dvanásty ročník projektu dostal podtitul „Voda, základ života.“ Tematicky bol zameraný na dôležitosť vody v prírode.

     • Prvá pomoc sa týka nás všetkých

      Humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota a svetovosť

      -sedem základných princípov, na ktorých je postavená existencia celého Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Včasné a správne poskytnutie prvej pomoci môže každý deň v najrôznejších kritických situáciách prispieť k záchrane ľudského života.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 2. 6. 2023
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1736785
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje