• Voľba do Školskej rady - oznam

      Vážení rodičia.

      Do Školskej rady treba doplniť dvoch členov z radov rodičov. Buďte tak dobrí a vyberte meno a

      priezvisko toho kandidáta z kandidačnej listiny, pre ktorého ste sa rozhodli ( vyberte minimálne jedného kadidáta ale maximálne dvoch kandidátov ).

      Hlasovať môžete do 03.10.2023 (vrátane), do 12,00 hod.

     • Biela pastelka

      Len si to predstav.....aké to je, veci si len predstavovať.....

      Pre nevidiacich a slabozrakých je to každodenná súčasť života.

      Od r. 2002 organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zbierku Biela pastelka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Aj vďaka vášmu príspevku tak môže únia bezplatne pomáhať ľuďom zo zdravotným postihnutím po celom Slovensku.

     • Záložky do knihy spájajú školy.

      Milí žiaci,

      Október je mesiacom školských knižníc už niekoľko rokov, napriek tomu sme sa do našej prvej aktivity zapojili už teraz.

      Tento projekt je vyhlásený pre všetky školy na Slovensku, ale aj v Českej republike. Dokonca sa zapájajú aj stredné školy.

      Mnohí to už poznáte – je to projekt

      Záložky do knihy spájajú školy.

     • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA - oznam

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Novosade oznamuje, že školský rok 2023/2024

      bude slávnostne otvorený 4. septembra 2023 na školskom dvore so začiatkom o 8,30 hod.

      Po skončení slávnostného otvorenia sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi rozídu do tried.

      Školská jedáleň a školský klub začínajú prevádzku v stredu 6.septembra 2023.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 1. 10. 2023
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1788102
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje