Navigácia

O škole

Súčasnosť

Súčasnosť Základnej školy v Novosade

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

                Naša základná škola sa nachádza v obci, ktorá leží v juhozápadnej časti Košického kraja v okrese Trebišov, od ktorého je vzdialená približne 20 km. Obec Novosad je v tomto regióne vhodne situovaná, keďže ňou prechádzajú hlavné cestné prúdy z okolitých dedín smerom k okresnému mestu. Z tohto aspektu navštevujú našu školu aj žiaci z týchto obcí a samozrejme aj žiaci obce Novosad. V súčasnosti školu navštevuje 318 žiakov z 8 obcí: Novosad, Hraň, Kysta, Hrčeľ, Zemplínsky Branč, Kašov, Zemplínske Jastrabie a Kucany. Je to plnotriedna základná škola pozostávajúca z 2 pavilónov, v ktorých je 17 tried. Prvý pavilón zahŕňa 10 tried ročníkov 1. – 6., dva školské kluby, odborné učebne chémie, prírodopisu, technickej výchovy a počítačovú učebňu. V druhom sa nachádza 7 tried 6. až 9.ročníka, odborné učebne fyziky, výpočtovej techniky a informatiky.

 

Počet tried: 17

Stupeň  1. – 4. :    6 tried

 

   Stupeň  5. – 9. :     11 tried

 

 

Počet žiakov: 318

 

Stupeň  1. – 4. : 106 žiakov

 

Stupeň  5. – 9. : 212 žiakov

 

 

Vyučovací proces na škole zabezpečuje 22 pedagógov

 

1.stupeň  :            8 pedagogických zamestnancov

 

      2. stupeň :            14 pedagogických zamestnancov


Na škole pracujú aj 2 školské kluby pre žiakov 1. -  4. ročníka, v ktorom je spolu 45 žiakov.

Mimo hlavných predmetov sa na škole vyučujú aj dva nepovinné predmety – Cvičenia z matematiky a Cvičenia zo slovenského jazyka a v mimoškolskej činnosti si žiaci svoje záľuby rozvíjajú v niektorom z 20 záujmových krúžkov.

 

Organizácia školského roka 2008/2009

VYUČOVANIE

Prvý polrok sa začína 1. septembra 2007. Slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začína 3. septembra 2007 a končí sa 31. januára 2008.

Druhý polrok sa začína 1. februára 2008 a končí sa 27. júna 2008. Vyučovanie sa končí 27. júna 2008.


VYUČOVACÍ  ČAS

1. hodina

07.45 - 08.30

2. hodina

08.40 - 09.25

3. hodina

09.45 - 10.30

4. hodina

10.40 - 11.25

5. hodina

11.35 - 12.20

6. hodina

12.30 - 13.15

7. hodina

13.25 – 14.10

8. hodina

14.15 - 15.00

 

PRÁZDNINY

Prázdniny

kraj

trvanie

začiatok vyučovania

jesenné

všetky

31.10. - 2.11.2007

5.11.2007 (pondelok)

vianočné

všetky

22.12.2007 - 7.1.2008

8.1.2008 (utorok)

polročné

všetky

1.2.2008

4.2.2008 (pondelok)

jarné

Košický

3.3. - 7.3.2008

10.3.2008 (pondelok)

veľkonočné

všetky

20.3. - 25.3.2008

26.3.2008 (streda)

letné

všetky

28.6. - 31.8.2008

2.9.2008 (utorok)

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Novosad
    Letná 90
    07602 Novosad
  • 056 6794332
    056 6794333

Fotogaléria