Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Podpis Podpis funkcia
Faktúra 6/2020 faktúry_jún_2020 s DPH 30.06.2020 RNDr. Daniel Kenderka riaditeľ školy
Faktúra 5/2020 faktury_maj_2020 s DPH 29.05.2020 RNDr. Daniel Kenderka riaditeľ školy
Objednávka 6/2020 objednávky_jún_2020 s DPH 29.05.2020 RNDr. Daniel Kenderka riaditeľ školy
Objednávka 5/2020 objednávky_máj_2020 s DPH 30.04.2020 RNDr. Daniel Kenderka riaditeľ školy
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • skola@zsnovosad.edu.sk
   • 056 6794332 056 6794333
   • Letná 90 07602 Novosad
 • Fotogaléria