• Záujem o antigénové samotesty

     • Vážení rodičia,

      pomocou EduPage / rodičovské konto / zisťujeme záujem o ďalšiu sadu domácich antigénových samotestov pre žiakov školy.

      V správe je potrebné kliknúť na slovko - "Prihlasovanie" a potom vybrať možnosť " Mám záujem" alebo " Nemám záujem "

       

       

      S pozdravom

      RNDr. Ľuboš Maňko - zástupca riaditeľa školy

     • Návrat do školy - oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      dnešným dňom sa končia prázdniny a od zajtra ( 10.01.2022 ) sa opäť začína školské vyučovanie.

      Rozhodnutím MŠVaV SR sa školy budú od zajtrajšieho dňa riadiť tzv. Školským semaforom, ktorý definuje, akým spôsobom má prebiehať výučba na školách.

      Od zajtrajšieho dňa nastupujú všetci žiaci ZŠ s MŠ v Novosade na riadne prezenčné vyučovanie. 

      Pred nástupom do školy Vám  odporúčam otestovať deti v domácom prostredí samotestami, nie je to však povinnosť. 

      Povinnosť, ktorú si treba splniť pri prvom nástupe žiaka do školy po prázninách je podanie "Vyhlásenia o bezpríznakovosti " a to elektronickou formou cez EduPage alebo v papierovej forme.

      Tí rodičia, ktorí nemajú prístup k EduPage, môžu prísť vypísať a podpísať tlačivo priamo do školy.

       

      Upozorňujem, že bez riadne podaného Vyhlásenia o bezpríznakovosti, nebude žiak/žiačka ráno vpustený/á do priestorov školy!!!!!

       

      Ďalšou povinnosťou je, že počas vyučovania musia mať žiaci prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom. 

      S pozdravom

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

     • Nástup do školy - oznam

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 10.01.2022 nastupujú žiaci do školy.

      Pri nástupe žiakov do školy nie je potrebný negatívny test.

      Bližšie informácie ohľadom nástupu do školy budú zverejnené v nedeľu 09.01.2022.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Vianočný príhovor

     • Vážené kolegyne a vážený kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci.

      Po roku sú tu Vianoce a blížiaci sa Nový rok. Keďže pandémia nás znova obrala o slávnostnú vianočnú akadémiu, dovoľte prihovoriť sa Vám aspoň takýmto spôsobom.

      Rok sa zišiel s rokom a my znova zažívame atmosféru, ktorá je zmesou bohatších nákupov, dôkladnejším upratovaním, dodržiavaním určitých zvykov, či kupovaním darčekov. To všetko akosi k Vianociam patrí, ale malo byť k ním patriť aj zamyslenie sa nad tým, aký rok sme prežili, aké medziľudské vzťahy sme mali, ako sa sme správali k tým, pre ktorých sme si čosi milé pripravili. Žijeme vo svete, kedy sa čím ďalej, tým menej ľudí dokáže tešiť z toho, že sa ráno prebudia a že sú zdraví. Lenže tento uponáhľaný svet nás však častokrát ženie tam, kam vlastne ani nechceme. Práve tento vianočný čas je jedinečnou príležitosťou spomaliť. Pre mnohých má svoje čaro samotné čakanie na najbližších, s ktorými sa málo vídavajú počas roka. Užite si teda do sýtosti tento čas pokoja s najbližšími a to či už tými, s ktorými ste denno denne, ako aj s tými, ktorí prídu raz za čas.

      Prajem Vám všetkým pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Vianočné prázdniny

     • Vážení rodičia a milí žiaci.

      Rozhodnutím MŠVaV SR sa v tomto kalendárnom roku upravuje termín vianočných prázdnin. 

      Vianočné prázdniny začínatjú v pondelok 20.12.2021. Predpokladaný návrat detí do školy je momentálne nastavený na dátum 10.01.2022.

      V prípade zmeny nástupu detí do školy Vás budem včas informovať.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

     • Najkrajšia vianočná ozdoba

     • Súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu.

         Už po niekoľko rokov vedúca školskej knižnice  v predvianočnom čase vyhlasuje súťaž o najkrajšiu ( najkreatívnejšiu ) vianočnú ozdobu.  A každý  rok sa do nej zapojí veľa žiakov. Ani tento rok  výroba ozdôb nemohla chýbať.

        Napriek tomu, že starší žiaci boli na dištančnom vzdelávaní, ozdôb sa nazbieralo pomerne dosť – bolo ich 55. Prispeli aj 2 žiačky z 2. stupňa – Palková Martina a Katka Naďová, bez ktorej si akúkoľvek výtvarnú súťaž nevieme ani predstaviť.

        Ako to dopadlo?

        Hlasovali všetci žiaci a aj učitelia , či pani upratovačky.

        Vzácne všetky  tri miesta mali rovnaký počet bodov – 6.

        Konečné poradie určila vedúca školskej knižnice podľa podmienok, ktoré boli známe už od začiatku súťaže.

      1. miesto:  ozdoba č. 22 – sovička vyrobená zo šiška a vaty.

                                                   Autorka: Maďarová Simona – 4.A.

      2. miesto:  ozdoba č. 28 – hnedý sobík vyrobený z pásikov papiera          

                                                   Autor: Fekete Šimon – 2.A.

      3. miesto: ozdoba č. 54 – červený kruh so zlatým zdobením

                                                  Autor: Eštok Samuel – 3.A.

       

       

      Špeciálnu cenu – nie len za tentorok – si vyslúžila

       

      KATARÍNA NAĎOVÁ – 9.A –

       

      za sane so snehuliakom a ručne maľované vianočné gule.

       

        Oceneným gratulujeme a tí, ktorí sú možno sklamaní, majú šancu zasa budúci rok.

                                                                            Mgr. Lajošová Viera

     • Dištančné vzdelávanie - oznam

     • Na základe rozhodnutia MŠVaV SR zo dňa 8.12.2021 Vám riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade oznamuje, že od 13.12.2021 sa budú žiaci 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 9.A triedy vzdelávať dištančne / online /. Žiakom týchto tried bude na stránke EduPage sprístupnený upravený rozvrh hodín / platný od 13.12.2021 /

      Žiaci 1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A a triedy 4.B - 5.B sa naďalej vzdelávajú prezenčnou formou podľa riadneho rozvrhu hodín, vrátane ŠKD.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

     • Vyplácanie cestovného - oznam

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade oznamuje, že v dňoch od 08.12.2021 - 10.12.2021 sa bude vyplácať  "cestovné"  za obdobie september - november 2021.

      "Cestovné" bude vyplácať p.Maďarová na ekonomickom úseku školy a to v čase od 8:00 hod - 14:00hod.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Dištančné vzdelávanie - 9.A

     • Na základe rozhodnutia riaditeľa ZŠ s MŠ v Novosade a ÚVZ sa budú žiaci 9.A triedy od zajtrajšieho dňa / 7.12.2021 / vzdelávať dištančne podľa redukovaného rozvrhu, ktorý bude zverejnený na EduPage.

      Žiakov žiadam, aby dodržiavali všetky protiepidemiologické opatrenia a dodržiavali 10- dňovú karanténu.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Dištančné vzdelávanie - oznam

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade oznamuje žiakom 9.A triedy, že vzhľadom na možnú pozitivitu na COVID - 19 v triede, sa budú žiaci 9.A zajtra / 6.12.2021 / vzdelávať dištančne - online. Vzdelávanie bude prebiehať v plnom rozsahu podľa rozvrhu na pondelok, okrem hodiny TSV.

      O forme vzdelávania v nasledujúcich dňoch budú žiaci a ich rodičia informovaní v priebehu pondelka.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Návrat do školy - oznam

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ oznamuje, že  žiakom 6.A triedy  skončila 10 - dňová karanténa, preto sa od zajtrajšieho dňa / 6.12.2021 / budú ďalej vzdelávať prezenčnou formou.

      Pred zajtrajším návratom do školských lavíc nezabudnite na povinnosť rodiča - podanie "Vyhlásenia o bezpríznakovosti".

      Ďakujem

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Najkreatívnešia vianočná ozdoba

     • Milí žiaci,

      každoročne vedúca školskej knižnice vyhlasuje v predvianočnom čase celoškolskú súťaž O najkreatívnejšiu vianočnú ozdobu.  Rovnako to bude aj v tomto školskom roku.

      Podmienky súťaže sú jednoduché:

      1. Ozdobu vyrábate sami ( alebo s minimálnou pomocou rodičov).
      2. Môžete použiť akýkoľvek materiál.
      3. Ozdobu donesiete do 1. A triedy p. u. Lajošovej. Tam dostanete číslo, ktoré pripevníte na ozdobu ( myslite na to vopred).
      4. Ozdobu zavesíte na stromček vedľa školskej  knižnice.
      5. Posledný dátum odovzdania ozdôb je 13. 12. 2021, t. j. v pondelok.
      6. Vyhlásenie výsledkov a odmeňovanie víťazov bude tesne pred odchodom na zimné prázdniny.

      Želám veľa kreatívnych nápadov a šikovné ruky pri výrobe ozdôb.

       

      Mgr. Viera Lajošová

     • Návrat do školy

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ Vám oznamuje, že žiakom 6.B triedy sa dnešným dňom skončila 10 - dňová karanténa, preto sa od zajtrajšieho dňa / 2.12.2021 / budú ďalej vzdelávať prezenčnou formou.

      Pred zajtrajším návratom do školských lavíc nezabudnite na povinnosť rodiča - podanie "Vyhlásenia o bezpríznakovosti".

      Ďakujem

      Mgr. Jaroslav Lajoš

       

     • Dištančné vzdelávanie - oznam

     • Vážení rodičia.

      Na základe rozhodnutia riaditeľa školy a ÚVZ Vám oznamujeme, že od zajtrajšieho dňa      / 30.11.2021 / prechádzajú triedy 5.A, 7.A, 7.B a 8.A na dištančné vzdelávanie.

      Tieto triedy sa budú počas nasledujúcich 10 dní vzdelávať podľa redukovaného rozvrhu hodín, ktorý bude pre jednotlivé triedy zverejnený na EduPage.

      Naďalej na dištančnom vzdelávaní ostávajú aj žiaci 6.B triedy / do 2.12.2021 / ale aj žiaci 6.A triedy / do 5.12.2021 /.

       

      Žiaci 1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B - 5.B a žiaci 9.A triedy sa učia bez zmeny - prezenčnou formou / zajtra riadne do školy /

      Mgr.Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Riaditeľské voľno - žiaci II.stupňa ZŠ

     • Riaditeľ školy Vám týmto oznamuje, že zajtra ( 29.11:2021 ) udeľuje žiakom 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 9.A triede riaditeľské voľno.

      Žiaci týchto tried nebudú mať 29.11.2021 ani dištančné vzdelávanie.

       

      Žiaci I. stupňa ZŠ - 1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A a žiaci 4.B-5.B sa učia riadne - prezenčnou formou.

       

      V utorok ( 30.11.2021 ) výučba bude prebiehať na celej škole riadne - prezenčnou formou. Prípadné zmeny sa rodičia a žiaci včas dozvedia.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Prevádzka školy - oznam

     • Vážení rodičia.

      V poslednej dobe sa veľmi často šíria poplašné informácie o tom, že  v ZŠ s MŠ v Novosade sa prerušuje vyučovanie z dôvodu šírenia sa COVID - 19.

      Do pozornosti dávam fakt, že o zatvorení triedy alebo školy môže rozhodnúť len Úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, riaditeľ školy alebo Ministerstvo školstva SR svojím rozhodnutím.

      Ďalej upozorňujem na to, že takáto informácia sa podáva rodičom žiakov  a zamestnancom školy výlučne prostredníctvom oficiálnej stránky školy / www.zsnovosad.edupage.org / resp. prostredníctvom EduPage./ nie ústnym alebo telefonickým podaním /

      Pokiaľ nebude takáto informácia zverejnená triede, triedám alebo celej škole na vyššie uvedených stránkach, tak trieda, triedy ako aj ZŠ s MŠ v Novosade funguje v nezmenenom režime t.j. VYUČOVANIE PREBIEHA RIADNOU PREZENČNOU FORMOU

      Prajem pekný víkend.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Oznam - zatvorenie MŠ

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade týmto oznamuje, že z dôvodu veľkej chorobnosti detí, bude od zajtra / 23.11.2021 /  do konca týždňa / 26.11.2021 / materská škola zatvorená.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

     • Oznam Ag - testy

     • Vážení rodičia.

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Novosade  oznamuje, že od 19.11.2021 / od 8:00 hod. /, si môžu rodičia, tí ktorí prejavili písomný záujem na začiatku školského roka,  vyzdvihnúť ďalšiu sadu Ag - testov / 5ks / u p.Maďarovej. 

      Testy sa vydávajú len do rúk rodičov oproti ich  podpisu.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

     • KOMPARO

     •                  Už v novembri 2005 písalo prvé testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry viac ako 20 000 deviatakov na 640 základných školách. 

               11. novembra 2021 si aj  naši deviataci vyskúšali prípravné testovanie KOMPARO, ktoré pozostávalo z 2 testov zameraných na hlavné testované predmety v oficiálnom testovaní T9, teda na matematiku a slovenský jazyk. Všetci pracovali ako včielky, počítali, čítali, rozmýšľali, uvažovali...

                Výsledky testovania budú zverejnené na stránke www.komparo.sk 9. decembra tohto roka. Písomné vyhodnotenie úspešnosti jednotlivých žiakov, ale aj tried a školy môžeme očakávať v januári 2022.

                      Naša škola príspevkom na účastnícky poplatok za testovanie KOMPARO podporuje vzdelávanie a sebahodnotenie svojich žiakov     v rámci Slovenska aj v medzinárodnom meradle.

       

       

      PaedDr. Martina Hriciková

       

     • Vyhodnotenie zberu gaštanov

     • J E S E Ň 2021 

                        Dňa 22.X.2021 bol ukončený zber gaštanov. Do zberu sa zapojilo 7 žiakov a 3 triedy. Víťazom 14. ročníka zberu gaštanov sa stal žiak III. A triedy Emanuel Mendeľ, na druhom mieste sa umiestnila minuloročná víťazka, žiačka III. A triedy Laura Geletková a na treťom mieste sa umiestnili žiačka IV. A triedy Adriana Pajtášová a žiačka V. A triedy Viktória Pajtášová. Spolu priniesli žiaci do zberu 386 kilogramov gaštanov.

                   Zároveň so zberom gaštanov na škole stále prebieha aj zber papiera - do 17.12.2021. Jeho priebežné výsledky sú v priloženej prílohe.

                         Aj napriek tomu, že to bola v doterajšej histórii druhá najslabšia sezóna, chcem sa poďakovať všetkým žiačkam a žiakom, ktorí sa do zberu zapojili, ako aj všetkým rodičom a starým rodičom. Víťazovi, ako aj ostatným medailistom, srdečne blahoželám. Každý, kto sa do zberu zapojil, bude odmenený vecnou cenou.


      Podrobný a presný rozpis víťazov zberu gaštanov od roku 2007 si môžete pozrieť v priloženej prílohe.

      Zber_gastanov___vyhodnotenie.pdf​​​​​​​


      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ ľkoly

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • skola@skolanovosad.sk
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje