• Deň narcisov na našej škole

     • Dňa 28. 4 . 2022 sa konala verejno – prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Jej posolstvom bolo upozorniť na problémy ľudí s onkologickým ochorením a dobrovoľným príspevkom im pomôcť.

      Sme veľmi radi, že sa žiaci z našej školy s nadšením zapojili do tejto kampane a spoločným úsilím sme mohli prispieť sumou  1000  eur.

      Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým, ktorí sa zapojili!

       

      Mgr. Monika Semanová, Mgr. Gabriela Kačová

     • Geografická vychádzka Sninsky kameň 2022

     •             13.4.2022 sa našej škole podarilo uskutočniť geograficko-biologickú vychádzku Morské oko – Sninsky kameň. Podarilo sa to po dvoch rokoch obmedzení spojených s pandémiou ochorenia COVID 19.

      Táto vychádzka bola prioritne určená žiakom ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí už majú za sebou geografické učivo o povrchu Slovenska, resp. určité geologické poznatky nadobudnuté na hodinách biológie. Náplňou exkurzie bola návšteva jedinečného jazera Morské oko nachádzajúce sa vo Vihorlatských vrchoch a následný výstup na chránený geologický útvar Sninsky kameň (1005 m.n.m), z ktorého za priaznivého počasia je 360° panoramatický výhľad na okolitú krajinu – Východoslovenskú nížinu, Slanské vrchy, Ondavskú a Laboreckú vrchovinu a Východné Karpaty ležiace na území Ukrajiny.

      Exkurzie sa napokon zúčastnilo 36 žiakov našej školy, ktorí úspešne zdolali nástrahy jarnej prírody pod dozorom p. uč. Dobošovej, p. uč. Juroša a p. uč. Ujhelyiho. Chodník vedúci k Sninskému kameňu bol vo vyšších polohách ešte pokrytý roztápajúcim sa snehom, čo bola príležitosť ukázať žiakom nevyspytateľnosť takéhoto podkladu pri jarných turistických vychádzkach. Určite zážitkom pre našich žiakov  bola aj skutočnosť, že na severnom svahu Sninského kameňa sa mohli stretnúť aj so súvislou snehovou pokrývkou do výšky až 70cm v takom pokročilom jarnom období (polovica apríla). Za námahu boli odmenení krásnym výhľadom, ktorý sa im naskytol z vrcholu. Určite tomu pomohlo aj priam ideálne slnečné počasie. Treba podotknúť, že úpätie Sninského kameňa dosiahli všetci účastníci, aj menej zdatní. Tu treba vyzdvihnúť výbornú motivačnú činnosť p. uč. Juroša, ktorý vďaka svojej trpezlivosti dokázal doviesť všetkých na vrchol ........ a aj späť.

      Dúfajme, že v tomto roku sa nám ešte podarí zorganizovať podobnú vychádzku či už do Zádielskej doliny a lebo na vrch Šimonka, aby sa naši žiaci mohli oboznámiť s jedinečnosťou našej krajiny.

                                                                                                        Vedúci exkurzie Mgr. Martin Ujhelyi

     • Školský ples - oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci a kolegovia,

      dňa 06.05.2022 sa uskutoční 2. ročník školského plesu pre ročníky 5 – 9.

      Ples sa uskutoční v sále kultúrneho domu v Novosade so začiatkom o 17.00 a potrvá do 24.00. 

      Vstupné je 5 eur. Vstupenky si môžete zakúpiť čím skôr u pani učiteľky Geletkovej a pani učiteľky Martinkovej. 

      Už sa všetci veľmi tešíme 

     • Literárny kvíz

     • V dňoch 29.  a 31. marca 2022  sa uskutočnil literárny kvíz, ktorý ukázal, že vedomosti našich žiakov z oblasti literatúry sú výborné, čitateľská gramotnosť na dobrej úrovni.

      Bližšie informácie o priebehu kvízu sa dočítate v priloženom súbore.

      Literarny_kviz.pdf


      Vyučujúce SJL


     • Pytagoriáda

     • V dňoch 29.3.2022 a 30.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo pytagoriády, ktoré sa vzhľadom na ešte pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu uskutočnilo on-line formou. Do tejto matematickej súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy podľa príslušník kategórií. V kategórii P3 súťažili žiaci 3.A Laura Geletková a Emanuel Mendeľ, v P4 žiačka 4.A Silvia Feketeová, v P5 žiaci 5.A Karin Dragošeková a Tomáš Vaško a v P6 žiak 6.A Šimon Domaracký.

      Úspešnými riešiteľmi okresného kola pytagoriády zo žiakov našej školy sa stali:

      V P4 Silvia Feketeová (5. – 6. miesto)

      V P5 Tomáš Vaško  ( 7. miesto)

               Karin Dragošeková (11. miesto)

      V P6 Šimon Domaracký (13. miesto)

      Všetkým zúčastneným žiakom našej školy a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

       

      Mgr. Marieta Černejová

     • Jar na škole - súťaž

     •  

      Naša škola sa zapojila do súťaže o najkrajšiu jarnú výzdobu. Kliknutím na link za nás zahlasujte. 

      http://talentagent.sk/detail/7965-zakladna-skola-novosad

      Ako môžete hlasovať?

      1. Kliknutím na tlačidlo Hlasuj  - 1x za 5 minút, za jeden klik získate 5 bodov.

      2. Poslaním SMS v tvare: talent(medzera)29965 na 7009, za jednu SMS získate 1000 bodov. Cena spätnej SMS správy je 1,60 € s DPH.

      3. Kreditom -  dobitím kreditu na stránke http://talentagent.sk/dobitie/kredit - získate vždy toľko bodov, koľko potrebujete bez obmedzení, kredit môžete pridávať 1x za 60 sekúnd.

       

      Mgr. Diana Lendelová - koordinátor súťaže na škole

     • Testovanie T9

     • Vážení rodičia a milí žiaci.

      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania - NÚCEM uskutočňuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v súlade s platným znením § 155 a 156 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      Testovanie 9 sa uskutoční dňa 6.4.2022 (streda) podľa príslušného harmonogramu.

      Bližšie nformácie na :

      https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022?componentId=1740?newsId=216 

      Žiaci 5. - 8. ročníka budú mať v tento deň  riaditeľské voľno.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

     • Zápis do 1.ročníka

     • Vážení rodičia

      Opäť je tu obdobie, kedy sa rozhodujete, ktorá základná škola bude pre Vaše dieťa tá správna. Škola s ktorou by bolo spokojné nielen Vaše dieťa, ale ja vy rodičia. Škola v ktorej sa bude Vaše dieťa dobre cítiť, kde bude mať možnosť pracovať v príjemnej atmosfére, kde bude môcť rozvíjať svoje mimoškolské aktivity, kde sa bude môcť počítačovo rozvíjať a kde po vyučovaní si môže oddýchnuť v školskom klube.

      Aká je prihlasovacia povinnosť a starostlivosť o školskú dochádzku

      Hlavným kritériom pre vstup dieťaťa do prvej triedy je vek dieťaťa. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok života a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu aj deti, ktorým bol odložený začiatok  povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €.

       

      Zápis do I. ročníka na našej škole pre nový školský rok 2022/2023 bude od 1. apríla do 30. apríla 2022 v kancelárii ekonomického úseku.

      K zápisu je potrebné priniesť:

      a, kópiu rodného listu

      b, občiansky preukaz oboch zástupcov

      c, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu

      d, doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPP a P

      e, 10 eur na pracovné zošity pre žiaka I. ročníka

       

      Ak bude v čase trvania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav, bude sa zápis organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

      V prípade, že sa vedenie školy rozhodne pre slávnostný zápis, budete o tom, Vážení rodičia, včas informovaní.

       

      Zápis si môžete dohodnúť aj telefonicky na čísle: 056 6794333

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia riaditeľa školy, sa vyučovací proces v 1. - 5.ročníku v týždni od 28.02.2022 - 04.03.2022 skracuje na 4 vyučovacie hodinny denne ( vyučovanie končí o 11:25 )

      Prosím všetkých rodičov žiakov, aby si zabezpečili odvoz žiakov po vyučovacom procese.

      Taktiež v tomto týždni nebude fungovať ŠKD a nevydáva sa ani strava v školskej jedálni.

      Ďakujem za pochopenie.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • OZNAM

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade oznamuje, že od 28.02.2022 sa žiacii 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 9.A triedy budú vzdelávať až do odvolania dištančne z dôvodu rekonštrukčných prác v škole.

      Za pochopenie ďakujem.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Šaliansky Maťko

     • V priebehu mesiacov november 2021 - január 2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v  3. kategóriách. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v priloženom príspevku.


      PaedDr. Martina Hriciková

      ​​​​​​​Saliansky_Matko.pdf

     • ZBER PAPIERA - OZNAM

     • Pred pár dňami začal druhý polrok školského roka 2021/2022 a s ním aj každodenné povinnosti, starosti aj radosti. Už dlhé roky, neodmysliteľne k školskému roku patrí aj zber papiera. Inak to nie aj teraz a preto, ak máte doma starý nepotrebný papier (noviny, časopisy, letáky, kartóny), môžete ho nosiť do zberu. Urobiť tak môžete v ktorýkoľvek pracovný deň.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Voľby do rady školy - oznam

     • Vážení rodičia.

       

      Vzhľadom na epidemickú situáciu, ktorá v tomto období prevláda, nie je reálna možnosť

      zvolať Združenie rodičov, preto sa na Vás obraciam s nasledujúcou žiadosťou. Je potrebné

      do Školskej rady doplniť dvoch členov z radov rodičov. Buďte tak dobrí a vyberte meno a

      priezvisko toho kandidáta z kandidačnej listiny, pre ktorého ste sa rozhodli.

       

      Hlasovať môžete do 24.I.2022  (vrátane), do 12,00 hod. Hlas môžete dať dvom kandidátom.

       

      Voľba kandidátov prebieha online, po prihlásení sa do rodičovského konta EduPage, pomocou ankety.  

       

      Ďakujem Vám.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Prevzatie antigénových testov - oznam

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade Vám oznamuje, že v dňoch 20.01.2022 - 21.01.2022 sa budú vydávať antigénové testy pre žiakov, ktorí už dosiahli vek 12 rokov a 2 mesiace, nemajú výnimku z karantény a rodičia v čase od 10.01.2022 – 13.01.2022 o tieto testy písomné požiadali.

      Testy sa  v tomto termíne nebudú vydávať pre mladších žiakov a pre žiakov s výnimkou,  nakoľko   škole neboli dodané testy v plnom rozsahu.

       

      Testy si môžu rodičia vyzdvihnúť v daných dňoch  v čase od 8:00 - 14:00 hod. 

       

      Po tomto termíne sa testy už vydávať nebudú !!!!

       

      Pre žiakov mladších ako 12 rokov a 2 mesiace a žiakov s výnimkou,  sa určí neskorší dátum na prevzatie antigénových testov – podľa ich dostupnosti.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš – riaditeľ školy

     • Dištančné vzdelávanie - oznam

     • Na základe rozhodnutia ÚVZ v Trebišove, sú od dnešného dňa žiaci 9.A triedy v karanténe. Od zajtra              / 18.01.2022 / sa budú  žiaci vzdelávať  podľa redukovaného rozvrhu hodín, ktorý im bude sprístupnený na EduPage.

      Počas karantény je nutné dodržiavať všetky epidemiologické pravidlá.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš  - riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • skola@skolanovosad.sk
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje