• Červené stužky

     • V tomto školskom roku sa naša škola zapojila 5. krát  do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Kampaň Červené stužky je venovaná náročnej problematike HIV/AIDS a jej hlavným zameraním je odovzdanie a prehĺbenie odborných vedomostí a informácií o víruse HIV a chorobe AIDS mladým ľuďom. Šestnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebehol v období od 5. septembra 2022 a vyvrcholil 1. decembra 2022 – na Svetový deň boja proti AIDS.

       K 1. decembru 2022 boli organizované tieto tvorivé aktivity:

      • Vyučovacia hodina na tému problematiky HIV/AIDS

       

      • Výtvarná súťaž na tému: „1. DECEMBER A ČERVENÉ STUŽKY “.

      Žiaci 8. a 9. ročníka si danú problematiku priblížili aj touto formou.       

                                                                                     

      • Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Na Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý december, si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS.

           Na vyjadrenie solidarity v boji proti chorobe AIDS sme podporili kampaň nosením červených stužiek v období od 24. novembra do 1. decembra 2022. Červené stužky, ktoré sú symbolom krvi a života, si vytvorili samotní žiaci 8.a 9. ročníka pod vedením p. uč. Dobošovej  a p.uč. Mihucovej na hodinách biológie.

                                                                                                                  Žiaci 8. a 9. ročníka

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Tak ako aj po uplynulé roky, s novým školským rokom prichádzajú i nové  kolá predmetových olympiád.  A tak sme aj my,  učitelia anglického jazyka,  pripravili pre našich študentov v školskom roku 2022/23 ďalšie kolo postupovej súťaže-školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2022

      Školské kolo sa uskutočnilo dňa 28.novembra 2022.

      Viac o súťaži sa dozviete z priloženého dokumentu: Olympiada_z_ANJ.pdf​​​​​​​

     • Lyžiarsky výcvik 2023

     • V dňoch 9.1. – 13.1.2023 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v stredisku Vernár – Studničky. Celkový počet zúčastnených žiakov našej školy bol 27. Boli to žiaci prevažne  9. ročníka, ktorých doplnili žiaci 8. a 7. ročníka.  Pedagogický dozor a inštruktorskú činnosť vykonávali p. uč. Ujhelyi, p. uč. Juroš a  riaditeľ školy p. Lajoš. Ubytovanie a stravu účastníkov zabezpečovali prevádzkoví pracovníci penziónu „Sabína“ vo Vernári.

      Samotný výcvik začal hneď po príchode a ubytovaní v popoludňajších hodinách. Bohužiaľ nás prekvapilo nie práve najlepšie počasie (aj keď dá sa povedať, že trocha očakávané) – postupné mrholenie sa zmenilo na regulárny dážď. Toto počasie nás neodradilo a výuka lyžovania prebiehala aj za zhoršených podmienok počasia. Našťastie sa počasie počas  noci úplne zmenilo a od utorka sme sa prebúdzali do zasnežených rán. Všetko sa ešte vylepšilo v stredu, počasie akoby chcelo nahradiť upršaný pondelok. Ponúklo nám zasnežené a slnečné ráno.  

      Možno povedať, že samotný výcvik prebiehal podľa plánu. Doobeda sme lyžovali, potom žiaci mali obed a poobede sme pokračovali vo výuke lyžovania. Žiaci boli  na svahu rozdelení do troch skupín podľa lyžiarskej zdatnosti. Úplní začiatočníci v prvý a druhý deň získavali zručnosti v ovládaní lyží, učili sa jazdu v obojstrannom prívrate. V tretí deň zvládli jazdu na vleku a zdokonaľovali sa v oblúkoch pomocou rôznych cvičení. Stredne pokročilí  žiaci trénovali prívrat hornou a dolnou lyžou na zdokonalenie lyžiarskych zručností. Pokročilí žiaci  zdokonaľovali znožné oblúky so správnym držaním tela. Výborné lyžiarske podmienky ponúkli možnosť začiatočníkom naučiť sa a postupne rozvíjať základy lyžovania a skúsenejší lyžiari zdokonaľovali svoje zručnosti, vylepšovali svoju techniku.

      Celý lyžiarsky výcvik sa niesol vo výbornej atmosfére. Našťastie sme nezaznamenali žiadne úrazy, preto tento lyžiarsky výcvik môžeme hodnotiť veľmi pozitívne. Poďakovanie patrí pedagógom, ktorí sa maximálne venovali všetkým deťom na svahu aj mimo neho. Tak isto pochvala a obdiv patrí všetkým žiakom za predvedené lyžiarske zručnosti.  Verím, že aj v budúcom školskom roku sa nám podarí zorganizovať podobný výcvik. Veď už teraz je záujem zo strany tohtoročných absolventov.

       

      Športu zdar !!!

                                                                                                                Mgr. Jakub Juroš

     • Poplatky v školskej jedálni - oznam

     • Vážení rodičia !

       

      Vedúca školskej jedálne Vám oznamuje, že na základe VZN č.4/2022 a dodatku č.1 k danému VZN prijatým obcou Novosad sa zvyšujú poplatky za stravu od 01.01.2023  následovne :

       

      MŠ - 1,70 eur/žiak/deň

      ZŠ 1.-4.ročník - 1,30 eur/žiak/deň

      ZŠ 5.-9.ročník - 1,50 eur/žiak/deň

       

      Zvýšenie sa týka aj žiakov, ktorí sú v tzv. hmotnej núdzi.

      - doplatok za žiaka:

      MŠ - 0,40 eur/žiak/deň

      ZŠ 5.-9.ročník - 0,20 eur/žiak/deň

      ZŠ 1.-4.ročník - 0 eur/žiak/deň

       

     • Vytvorme si Vianoce 2022

     •        Čas obmedzení sa pomaly končí a tak sme sa mohli po rokoch opäť vrátiť k nášmu spoločnému tvoreniu v predvianočnom čase.

              Čaro Vianoc sa snažili tvorivé pani učiteľky vyčariť v očiach našich žiakov už dnes.

            Žiaci prišli do školy ako každý iný deň, no a predsa odchádzali s inými pocitmi ako po iné dní.  Už počas prvej hodiny sa naše spoločné priestory premenili na tvorivé dielničky. V každej jednej na žiakov čakala pani učiteľka s tvorivými nápadmi. Pani učiteľky prvého stupňa  vyrábali so žiakmi papierové vianočné ozdoby, ktoré boli dotvorené rôznymi flitrami a stuhami. Žiaci si s veľkou radosťou  vyrábali aj vlnené vločky a tiež si mohli vyrobiť malé dekoratívne predmety  z koraliek.  K Vianociam neodmysliteľne patria svietniky, ktoré si žiaci vyrobili a dotvorili podľa vlastnej fantázie.  Tento rok si žiaci vyskúšali vyrobiť  aj vianočné ozdoby z dreva, ktoré si dotvárali rôznofarebnými stužkami. Snažíme sa našich žiakov viesť k ekologickému správaniu a tak si mohli vyskúšať aj tvorenie z odpadu, ktorého výsledkom boli snehové vločky . Veľmi obľúbeným stanovišťom boli kľúčenky, ktoré si žiaci vyrábali podľa svojej fantázie. No a aké by to boli Vianoce bez medovníčkov? Aj tento rok si žiaci vyskúšali ich zdobenie a nakoniec si na nich pochutnali alebo nimi niekoho blízkeho obdarovali.  

      Všetkým vám, ktorí ste prispeli k vytvoreniu tejto vianočnej atmosféry na našej škole patrí jedno veľké ĎAKUJEME.

       

      Mgr. Andrea Geletková

     • Mikuláš 2022

     • „Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál, v ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku. Z bielych fúzov, teplý šál, tak na deti vykúkal.“

              Tak ako každý rok, aj tento, si na nás dobrý strýčko Mikuláš spomenul. Najprv mu cestičku pripravili snehové vločky so svojou vílou. Dokonca k nám zavítal aj dedko Mrázik, ktorý postrašil našich malých čertíkov. A ako býva dobrým zvykom, zavítal nie len medzi tých najmenších, ale sladkosť sa ušla aj tým starším. Spolu s anjelmi a čertmi našich žiačikov trošku preverili, či sa učia, poslúchajú a tí to mali možnosť dokázať peknou básničkou alebo pesničkou... Veru, už sa nám to tu začína „zvianočnievať“... A práve teraz je ten najlepší čas zamyslieť sa nad zmyslom týchto tradícií, aby sa z nich nevytratilo čaro a láska... Milí naši žiaci, rodičia a učitelia. Želáme Vám, aby sa Vám v tomto predvianočnom zhone podarilo trošku spomaliť, myslieť viac jeden na druhého a spomenúť si na tých, ktorí potrebujú naše milé slovo, či chvíľku pozornosti. Užite si tieto vzácne chvíle v pokoji a s úsmevom na perách to vám prajú.....

      Žiaci ŠKD Slniečka a deviataci

     • OZNAM

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade Vám oznamuje, že na základe vysokej chorobnosti žiakov a po konzultácií

      s Regionálnym úradom verejného zdravie v Trebišove sa od 14.12.2022 do 18.12.2022 zatvára ZŠ

      ( chrípkové prázdniny ).

       

      Nástup do školy bude v pondelok 19.12.2022

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Oslobodenie obce

     • V nedeľu 4.12.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili na oslave pri príležitosti 78. výročia oslobodenia obce Novosad a kladenia venca k pamätníku za účasti starostu obce, riaditeľa ZŠ s MŠ Novosad a pozvaných hostí.

      Po krátkom príhovore starostu obce a predsedu odbojárov pána Kseňáka nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci našej školy  pod vedením pani učiteľky  D. Kenderkovej.

       V úvode kultúrneho programu zaznela ľudová pieseň ,,Čie sú to kone“ a po nej nasledovali básne „Vojna“, od autora Von Schwerzell, v podaní žiačky Silvie Feketeovej, a báseň „Mier“, od autora Petra Trnku, predniesla žiačka Martina Dobošová. Potom žiačky zaspievali pieseň „Okolo Ondavy“ a po nej si zúčastnení vypočuli prednes básne od Milana Rúfusa „Modlitba za mier“ v podaní Laury Geletkovej. Báseň od Martušky Bullovej s názvom „Našim osloboditeľom“ predniesla naša bývalá žiačka Veronika Baranová. Kultúrny program žiačky ukončili piesňou „Slovenské mamičky“. Pán Kseňák sa v závere účinkujúcim poďakoval a pozval ich na krátke občerstvenie do kultúrneho domu.

       

       

                                                                                        PaedDr. Danka Kenderková

     • Súťaž o najkreatívnejšiu vianočnú ozdobu

     • Milí žiaci,

      Každoročne v takomto predvianočnom čase vyhlasujeme pre všetkých súťaže chtivých žiakov, ktorí sa už nevedia dočkať Vianoc a chcú sa vianočne naladiť súťaž o

      NAJKREATÍVNEJŠIU  VIANOČNÚ  OZDOBU.


      Viac o súťaži sa dozvieš v priloženom dokumente : Vianocna_ozdoba.pdf​​​​​​​

     • Divadelné predstavenie SNEHULIAK

     • Začiatok decembra sme otvorili veselým príchodom snehuliaka Norberta Nosáľa, ktorý nás pobavil, rozosmial, a tiež nám odovzdal vzácnu myšlienku. Pripomenuli sme si, že mať kamaráta je veľký dar, a preto si ich chceme chrániť.  

      Pozrite sa, ako sme sa bavili .... ( fotogaléria )

     • Poznávací zájazd - LONDÝN

     • Vážení rodičia a milí žiaci!

      Naša škola organizuje poznávací zájazd do Londýna pre žiakov 5.-9.ročníka v mesiacoch apríl/máj 2023. 

      Aby sa zájazd uskutočnil, je potrebné obsadiť celý autobus ( cca 42 miest ).


      Záväzne prihlasovať sa môžete do 09.12.2022 u p.uč. Martinkovej.


      Bližšie informácie o zájazde sú v priloženom dokumente: LONDYN_zajazd.pdf

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš...

      (V. P. Tóth)

          Stredu 10. novembra 2022 sa uskutočnilo v Centre voľného času v Trebišove okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala v kategórii C žiačka deviatej A triedy Martina Dobošová.

            Súťaž pozostávala z vedomostného testu, transformácie textu a ústnej časti, v ktorej tvorili žiaci príhovor. Hoci sa Martinka neumiestnila na prvých priečkach, získala  nové poznatky a skúsenosti.

       

      PaedDr. M. Hriciková

     • Tvoríme z odpadu

     •        Niekedy aj odpad môže poslúžiť pre dobrú vec. Tretiaci z našej základnej školy sa v rámci pracovného vyučovania riadili heslom

      ​​​​​​​

                               Trieď– Znova použi – Recykluj


           Rôzne obaly nám síce uľahčujú život, ale s ich používaním je spojených veľa negatív. Veľké množstvo končí ako odpad.

      Viac informácií sa dozviete z priloženého súboru : Tvorime_z_odpadu_.pdf

     • Návšteva Múzeum moderného umenia Andyho Warhola

     • Dňa 16.11. 2022 žiaci  5.-9. ročníka navštívili Múzeum moderného umenia Andyho  Warhola v Medzilaborciach  

      Mali  možnosť obdivovať diela jedného z najvýznamnejších umelcov 20. storočia, ktorého tvorba ovplyvnil  a inšpiroval ďalšie generácie. 

      Prehliadku múzea  absolvovali aj s odborným lektorským výkladom, v ktorom  sa dozvedeli zaujímavé detaily o živote Andyho Warhola ( ktorého rodičia pochádzali z malej dediny zo severovýchodného Slovenska), jeho tvorbe a nesmierne  zaujímavom živote.   

      V ateliéroch múzea si vyskúšali rôzne výtvarné techniky – kolorovanie, kresbu  tušom, či prácu s farebným papierom.  Pod vedením skúsených muzeoedukológov vytvorili krásne diela, veď posúďte sami. :)  

       

      Mgr. E.Martinková 

     • Záložky do knihy spájajú školy.

     • Už po siedmykrát sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenského projektu  Záložky do knihy spájajú školy.

        Úlohou projektu je priviesť deti k čítaniu a zároveň to, čo s hrdinami príbehov zažijú, nakresliť na formát záložky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike , ale aj na Slovensku.


      Viac o projekte v priloženom dokumente : Zalozky_do_knihy_spajaju_skoly.pdf​​​​​​​

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 

     • ......tak znie názov celoslovenskej zbierky pre seniorov, do ktorej sme sa tento rok zapojili  aj na našej škole. 

      Aj maličkosť dokáže potešiť človeka, ktorý je sám a obzvlášť seniora. Skúsme spoločne využiť predvianočný čas a darovať kúsok lásky, ktorá je v nás, tým, ktorí  to najviac potrebujú.... 

      Ako pripraviť krabicu? 

      -obaľte ju do vianočného papiera, tak, aby sa dala otvárať ( kvôli kontrole obsahu) 

      - naplňte ju podľa pokynov na obrázku 

      -hotové krabice odovzdajte v priebehu  budúceho týždňa- do 2.12.2022  Vašej triednej učiteľke/ učiteľovi 

      kola potom krabice doručí koordinátorovi pre náš okres a krabice sa ďalej rozdistribuujú seniorom v rámci celého Slovenska. 

       

      Ďakujeme!💓 

     • Oznam - zmena výšky príspevku v MŠ a ŠKD

     • Vážení rodičia!

      Riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade Vám poznamuje, že na základe VZN 4/2022 prijatým obcou Novosad,

      sa od 1.12.2022 zvyšujú poplatky v ŠKD a MŠ následovne :

       

      MŠ - 10 EUR/dieťa/mesiac

      ŠKD - 7 EUR/dieťa/mesiac

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje