• PYTAGORIÁDA

     •     20. a 21. marca 2023 sa uskutočnil 44. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. Našu školu reprezentovali tí najšikovnejší:

      Šimon Fekete a Stela Baranová 3. A, Emanuel Mendeľ a Laura Geletková 4. A, Silvia Feketeová 5. A, Patrik Holiš 6. A a Šimon Domaracký 7. A.

           Príklady boli náročné a čas nepustil. Nakoniec sa úspešným riešiteľom stal Šimon Fekete, ale ani ostatní neostali zahanbení. Domov si odniesli nové poznatky a skúsenosti. Šimonovi srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim prajeme veľa šťastia do budúcich rokov. 

       

      M. Hriciková

     • ŽIADOSŤ O DOTÁCIU NA STRAVU - oznam rodičom

     • Vážení rodičia! ( predškoláci v MŠ a žiaci ZŠ )

      Prosím, pozorne si prečítajte celý oznam!

      V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov(1) sa od  01.05.2023 mení  poskytovanie dotácie na stravu na dieťa ( obedy zadarmo ).

      Rodič, ktorý chce získať dotáciu na obedy pre svoje dieťa ( každé dieťa zvlášť ), musí o túto dotáciu požiadať.

       

      Požiadať sa dá 2 spôsobmi :

      1) cez rodičovské konto v EduPage ( pre každé dieťa zvlášť ) - žiadosti/vyhlásenia - Žiadosť o dotáciu na stravu Návratka ( nezabudnite vybrať dátum )

      2) rodičia, ktorí nemajú prístup k rodičovskému kontu - vypíšu tlačivo pri vedúcej školskej jedálne - p.Capovej

       

      Svoje žiadosti ( spôsob 1 alebo spôsob 2 ) treba zrealizovať do:

      17.04.2023

       

      POZOR !!!

       

      Rodič, ktorý si túto povinnosť nesplní do vyššie uvedeného dátumu, nezíska dotáciu na stravu ( obedy zadarmo od 1.5.2023 ) a naďalej bude za školskú stravu platiť plnú sumu.

       

     • Fotenie pre žiakov - oznam

     • Vážení rodičia!

       

      Dňa 17. 3. 2023 bude na škole prebiehať fotenie žiakov.

      Cenová ponuka je zobrazená v pridanej fotke.

       

      RNDr. Ľuboš Maňko 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje