• Červené stužky

     • V tomto školskom roku sa naša škola zapojila 5. krát  do kampane Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Kampaň Červené stužky je venovaná náročnej problematike HIV/AIDS a jej hlavným zameraním je odovzdanie a prehĺbenie odborných vedomostí a informácií o víruse HIV a chorobe AIDS mladým ľuďom. Šestnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebehol v období od 5. septembra 2022 a vyvrcholil 1. decembra 2022 – na Svetový deň boja proti AIDS.

       K 1. decembru 2022 boli organizované tieto tvorivé aktivity:

      • Vyučovacia hodina na tému problematiky HIV/AIDS

       

      • Výtvarná súťaž na tému: „1. DECEMBER A ČERVENÉ STUŽKY “.

      Žiaci 8. a 9. ročníka si danú problematiku priblížili aj touto formou.       

                                                                                     

      • Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Na Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý december, si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS.

           Na vyjadrenie solidarity v boji proti chorobe AIDS sme podporili kampaň nosením červených stužiek v období od 24. novembra do 1. decembra 2022. Červené stužky, ktoré sú symbolom krvi a života, si vytvorili samotní žiaci 8.a 9. ročníka pod vedením p. uč. Dobošovej  a p.uč. Mihucovej na hodinách biológie.

                                                                                                                  Žiaci 8. a 9. ročníka

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Tak ako aj po uplynulé roky, s novým školským rokom prichádzajú i nové  kolá predmetových olympiád.  A tak sme aj my,  učitelia anglického jazyka,  pripravili pre našich študentov v školskom roku 2022/23 ďalšie kolo postupovej súťaže-školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2022

      Školské kolo sa uskutočnilo dňa 28.novembra 2022.

      Viac o súťaži sa dozviete z priloženého dokumentu: Olympiada_z_ANJ.pdf​​​​​​​

     • Lyžiarsky výcvik 2023

     • V dňoch 9.1. – 13.1.2023 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v stredisku Vernár – Studničky. Celkový počet zúčastnených žiakov našej školy bol 27. Boli to žiaci prevažne  9. ročníka, ktorých doplnili žiaci 8. a 7. ročníka.  Pedagogický dozor a inštruktorskú činnosť vykonávali p. uč. Ujhelyi, p. uč. Juroš a  riaditeľ školy p. Lajoš. Ubytovanie a stravu účastníkov zabezpečovali prevádzkoví pracovníci penziónu „Sabína“ vo Vernári.

      Samotný výcvik začal hneď po príchode a ubytovaní v popoludňajších hodinách. Bohužiaľ nás prekvapilo nie práve najlepšie počasie (aj keď dá sa povedať, že trocha očakávané) – postupné mrholenie sa zmenilo na regulárny dážď. Toto počasie nás neodradilo a výuka lyžovania prebiehala aj za zhoršených podmienok počasia. Našťastie sa počasie počas  noci úplne zmenilo a od utorka sme sa prebúdzali do zasnežených rán. Všetko sa ešte vylepšilo v stredu, počasie akoby chcelo nahradiť upršaný pondelok. Ponúklo nám zasnežené a slnečné ráno.  

      Možno povedať, že samotný výcvik prebiehal podľa plánu. Doobeda sme lyžovali, potom žiaci mali obed a poobede sme pokračovali vo výuke lyžovania. Žiaci boli  na svahu rozdelení do troch skupín podľa lyžiarskej zdatnosti. Úplní začiatočníci v prvý a druhý deň získavali zručnosti v ovládaní lyží, učili sa jazdu v obojstrannom prívrate. V tretí deň zvládli jazdu na vleku a zdokonaľovali sa v oblúkoch pomocou rôznych cvičení. Stredne pokročilí  žiaci trénovali prívrat hornou a dolnou lyžou na zdokonalenie lyžiarskych zručností. Pokročilí žiaci  zdokonaľovali znožné oblúky so správnym držaním tela. Výborné lyžiarske podmienky ponúkli možnosť začiatočníkom naučiť sa a postupne rozvíjať základy lyžovania a skúsenejší lyžiari zdokonaľovali svoje zručnosti, vylepšovali svoju techniku.

      Celý lyžiarsky výcvik sa niesol vo výbornej atmosfére. Našťastie sme nezaznamenali žiadne úrazy, preto tento lyžiarsky výcvik môžeme hodnotiť veľmi pozitívne. Poďakovanie patrí pedagógom, ktorí sa maximálne venovali všetkým deťom na svahu aj mimo neho. Tak isto pochvala a obdiv patrí všetkým žiakom za predvedené lyžiarske zručnosti.  Verím, že aj v budúcom školskom roku sa nám podarí zorganizovať podobný výcvik. Veď už teraz je záujem zo strany tohtoročných absolventov.

       

      Športu zdar !!!

                                                                                                                Mgr. Jakub Juroš

     • Poplatky v školskej jedálni - oznam

     • Vážení rodičia !

       

      Vedúca školskej jedálne Vám oznamuje, že na základe VZN č.4/2022 a dodatku č.1 k danému VZN prijatým obcou Novosad sa zvyšujú poplatky za stravu od 01.01.2023  následovne :

       

      MŠ - 1,70 eur/žiak/deň

      ZŠ 1.-4.ročník - 1,30 eur/žiak/deň

      ZŠ 5.-9.ročník - 1,50 eur/žiak/deň

       

      Zvýšenie sa týka aj žiakov, ktorí sú v tzv. hmotnej núdzi.

      - doplatok za žiaka:

      MŠ - 0,40 eur/žiak/deň

      ZŠ 5.-9.ročník - 0,20 eur/žiak/deň

      ZŠ 1.-4.ročník - 0 eur/žiak/deň

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje