• Poznávací zájazd - LONDÝN

     • Vážení rodičia a milí žiaci!

      Naša škola organizuje poznávací zájazd do Londýna pre žiakov 5.-9.ročníka v mesiacoch apríl/máj 2023. 

      Aby sa zájazd uskutočnil, je potrebné obsadiť celý autobus ( cca 42 miest ).


      Záväzne prihlasovať sa môžete do 09.12.2022 u p.uč. Martinkovej.


      Bližšie informácie o zájazde sú v priloženom dokumente: LONDYN_zajazd.pdf

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš...

      (V. P. Tóth)

          Stredu 10. novembra 2022 sa uskutočnilo v Centre voľného času v Trebišove okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala v kategórii C žiačka deviatej A triedy Martina Dobošová.

            Súťaž pozostávala z vedomostného testu, transformácie textu a ústnej časti, v ktorej tvorili žiaci príhovor. Hoci sa Martinka neumiestnila na prvých priečkach, získala  nové poznatky a skúsenosti.

       

      PaedDr. M. Hriciková

     • Tvoríme z odpadu

     •        Niekedy aj odpad môže poslúžiť pre dobrú vec. Tretiaci z našej základnej školy sa v rámci pracovného vyučovania riadili heslom

      ​​​​​​​

                               Trieď– Znova použi – Recykluj


           Rôzne obaly nám síce uľahčujú život, ale s ich používaním je spojených veľa negatív. Veľké množstvo končí ako odpad.

      Viac informácií sa dozviete z priloženého súboru : Tvorime_z_odpadu_.pdf

     • Návšteva Múzeum moderného umenia Andyho Warhola

     • Dňa 16.11. 2022 žiaci  5.-9. ročníka navštívili Múzeum moderného umenia Andyho  Warhola v Medzilaborciach  

      Mali  možnosť obdivovať diela jedného z najvýznamnejších umelcov 20. storočia, ktorého tvorba ovplyvnil  a inšpiroval ďalšie generácie. 

      Prehliadku múzea  absolvovali aj s odborným lektorským výkladom, v ktorom  sa dozvedeli zaujímavé detaily o živote Andyho Warhola ( ktorého rodičia pochádzali z malej dediny zo severovýchodného Slovenska), jeho tvorbe a nesmierne  zaujímavom živote.   

      V ateliéroch múzea si vyskúšali rôzne výtvarné techniky – kolorovanie, kresbu  tušom, či prácu s farebným papierom.  Pod vedením skúsených muzeoedukológov vytvorili krásne diela, veď posúďte sami. :)  

       

      Mgr. E.Martinková 

     • Záložky do knihy spájajú školy.

     • Už po siedmykrát sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenského projektu  Záložky do knihy spájajú školy.

        Úlohou projektu je priviesť deti k čítaniu a zároveň to, čo s hrdinami príbehov zažijú, nakresliť na formát záložky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike , ale aj na Slovensku.


      Viac o projekte v priloženom dokumente : Zalozky_do_knihy_spajaju_skoly.pdf​​​​​​​

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 

     • ......tak znie názov celoslovenskej zbierky pre seniorov, do ktorej sme sa tento rok zapojili  aj na našej škole. 

      Aj maličkosť dokáže potešiť človeka, ktorý je sám a obzvlášť seniora. Skúsme spoločne využiť predvianočný čas a darovať kúsok lásky, ktorá je v nás, tým, ktorí  to najviac potrebujú.... 

      Ako pripraviť krabicu? 

      -obaľte ju do vianočného papiera, tak, aby sa dala otvárať ( kvôli kontrole obsahu) 

      - naplňte ju podľa pokynov na obrázku 

      -hotové krabice odovzdajte v priebehu  budúceho týždňa- do 2.12.2022  Vašej triednej učiteľke/ učiteľovi 

      kola potom krabice doručí koordinátorovi pre náš okres a krabice sa ďalej rozdistribuujú seniorom v rámci celého Slovenska. 

       

      Ďakujeme!💓 

     • Oznam - zmena výšky príspevku v MŠ a ŠKD

     • Vážení rodičia!

      Riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade Vám poznamuje, že na základe VZN 4/2022 prijatým obcou Novosad,

      sa od 1.12.2022 zvyšujú poplatky v ŠKD a MŠ následovne :

       

      MŠ - 10 EUR/dieťa/mesiac

      ŠKD - 7 EUR/dieťa/mesiac

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Riaditeľské voľno - oznam

     • Oznamujeme žiakom a rodičom,  že na deň 18.11.2022 (piatok) je rozhodnutím riaditeľa ZŠ s MŠ v Novosade udelené žiakom školy voľno v súlade s § 150, ods. 5 zákona  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Riaditeľské voľno je udelené z organizačných dôvodov.

     • Zvýšenie poplatku v ŠJ - oznam

     • Vážení rodičia!

       

      Vedúca školskej jedálne Vám týmto oznamuje, že na základe VZN č. 4/2022 prijate obcou Novosad, sa od 01.12.2022 zvyšuje výška stravnej jednotky následovne :

      MŠ - 1,54 EUR/deň

      1.-4.roč. ZŠ - 1,21 EUR/deň

      5.-9.roč. ZŠ - 1,30 EUR/deň

       

      Za pochopenie ďakujem

      Ľ. Capová - vedúca ŠJ

     • Kam po skončení ZŠ ?

     • S touto otázkou sa každoročne zaoberá žiak, ktorý je v poslednom ročníku základnej školy. V súčasnej dobe je množstvo škôl a ešte viacej študijných alebo učebných odborov, z ktorých nie je jednoduché si vybrať. Žiakom sa ponúka široká škála možností, z ktorej  je treba vybrať tú pravú, tú, ktorá je pre daného žiaka najzaujímavejšia.


      Viac o ponuke dní otvorených dverí nájdete v priloženom dokumente :

      Kam_po_skonceni_ZS.pdf​​​​​​​

     • Futbalová Liga majstrov na ZŠ v Novosade

     • Dňa 9.11.2022 sa v poobedňajších hodinách na multifunkčnom ihrisku v Novosade uskutočnila Školská futbalová Liga majstrov. Turnaja sa zúčastnilo 36 žiakov 5 - 9. ročníka. Obsadenie tímov turnaja vzbudzovalo veľkú pozornosť celej školy ako aj fanúšikov, ktorí prišli v peknom počte podporiť svojho favorita. Tímy ako Bayern Mníchov, Arsenal FC, Garaň City a Manchester United predsa nehrajú zápasy v Novosade každý deň. Prvenstvo na turnaji získalo mužstvo Garaň City, ktoré nenašlo premožiteľa vo všetkých troch zápasoch. Na druhom mieste sa len o lepšie skóre umiestnilo mužstvo Manchester United pred Bayernom Mníchov. Mužstvo Arsenalu skončilo štvrté.

      Odohralo sa celkovo 6 zápasov - každý s každým -  s hracím časom 2 x 10 min. Od prvého  až do záverečného zápasu všetci hrali s veľkou túžbou vyhrať, emócie v zápasoch sa dali krájať. Zápasy mali technickú kvalitu, nechýbala ani dynamika žiakov v zápasoch, futbalové šťastie a pekný počet gólov. Niektoré góly, ktoré  zaznamenali naši žiaci, by si zaslúžili byť v rubrike na Markíze „Frajer na záver“.

      Turnaj dopadol veľmi dobre. Ukázal našim žiakom  ich silné  ale aj slabé stránky, na ktorých budú musieť zapracovať, aby mohli byť v budúcich futbalových turnajoch a zápasoch úspešní.

      Hlavný cieľ turnaja bol splnený – nikto neprišiel k úrazu, žiaci si z chuti zahrali, zlepšili svoju kondíciu, nadviazali nové kamarátske vzťahy so staršími spolužiakmi školy a získali sladkú odmenu.

      Na záver sa chcem poďakovať všetkým  hrajúcim žiakom, vášnivým fanúšikom a vedeniu ZŠ Novosad, ktorí prispeli k tomu, že Futbalová Liga majstrov sa vydarila na výbornú...


      Zelená je tráva, futbal to je hra.... :)

      J Športu zdar a futbalu zvlášť !!! J

      Vyhodnotenie školského turnaja nájdeš v priloženom dokumente :

      SKOLSKY_FUTBALOVY_TURNAJ_-_vyhodnotenie.pdf​​​​​​​


      Mgr. Jakub Juroš

     • Komparo 2022

     •                   Naša škola sa pravidelne zapája do testovania KOMPARO, pretože to považujeme za výbornú príležitosť ako pripraviť žiakov na Testovanie 9 . Získavame cennú spätnú väzbu, ako sme na tom v porovnaní s inými školami a kde máme problémy. V neposlednom rade je výborné, keď môžeme porovnaním viacerých rokov sledovať, či sa vzdelanostná úroveň žiakov zvyšuje a či dostatočne využívame študijné predpoklady našich žiakov. Prostredníctvom testovania KOMPARO získavame taktiež cenné informácie od rodičov, žiakov a učiteľov a na ich základe sa môže škola posunúť vpred.

      Aj tohto roku sa 10. novembra 2022 žiaci 9. ročníka zúčastnili tohto testovania, kde si mohli overiť svoje vedomosti zo slovenského jazyka a matematiky. Úlohy vôbec neboli jednoduché, ale všetci veríme v čo najlepšiu úspešnosť.

      8. decembra 2022 si školy budú môcť stiahnuť základné výsledky žiakov z internetovej  stránky www.komparo.sk.

      V týždni od 16. januára 2023 organizátori odošlú školám materiály s podrobnými výsledkami.                                                                                                                           

                Naša škola príspevkom na účastnícky poplatok za testovanie KOMPARO podporuje vzdelávanie a sebahodnotenie svojich žiakov v rámci Slovenska aj v medzinárodnom meradle.

       

                                                                                                                                            Mgr. Monika Semanová

     • Účelové cvičenie - jeseň 2022

     • V dňoch 26. a 27. 10 sa uskutočnilo na našej škole účelové cvičenie. Ako po minulé roky aj teraz pozostávalo z dvoch častí. Vo stredu 26. 10. sa uskutočnila teoretická časť , v ktorej sa žiaci oboznámili sa problematikou vybraných okruhov zo zdravotnej prípravy, z riešenia mimoriadnych situácií, z dopravnej prípravy, z výchovy k bezpečnému správaniu a z pobytu a pohybu v prírode. Druhá časť – praktická, sa uskutočnila hneď na druhý deň 27.10. žiaci druhého stupňa absolvovali trasu pochodu v blízkom okolí školy v celkovej dĺžke 4,6 km- Na rase boli vytvorené 3 stanovištia, ktorých náplňou bolo preveriť praktické zručnosti z oblasti použitia ochranných masiek, orientácie v teréne a zo zdravotnej prípravy. Na konci pochodu účastníkov čakalo občerstvenie v podobe buchiet a teplého nápoja.

     • Cezpoľný beh

     • 20.10.2022 sa v Trebišove v mestskom parku uskutočnil už tradičný cezpoľný beh. Uskutočnil sa opätovne po dvojročnej pauze spôsobenej pandemickými opatreniami. Oproti minulým ročníkom sa uskutočnil v pozmenenej podobe – zúčastnili sa ho iba žiaci základných škôl. Preteku prialo aj príjemné jesenné počasie. Štartovalo sa v dvoch kategóriách – žiačky a žiaci. Dievčatá absolvovali jeden okruh v parku v celkovej dĺžke 1,5 km a chlapci v dvojnásobnej dĺžke. Treba povedať, že naši žiaci dôstojne reprezentovali našu školu.

      Reprezentovali títo žiaci :

      Dievčatá – Lucia Bérešová (8.A), Vanda Truchlá (8.A), Michaela Kerestyová (9.A)

      Chlapci – Matúš Geletka (7.A), Jozef Salaga (8.A), Jaroslav Trokan (9.A)

     • Súťažíme v jazykoch s WocaBee

     • Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

      Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom.
      V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.
      Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci.

      Žiaci aktuálne súťažia v okresnom kole šampionátu, v ktorom môžu získať zaujímavé ceny a pre našu školu až 2 x 2000 EUR na modernizáciu vyučovania.
      Všetky informácie o súťaži, ako aj jej priebežné výsledky sú k dispozícii na www.wocabee.app/sutaz

      Tou najdôležitejšou výhrou však bude zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky!

      Držíme im v súťaži palce!

     • Halloween party v ŠKD

     • Posledný októbrový týždeň sa niesol v školskom klube detí Slniečka zábavou, smiechom a rôznymi pohybovými hrami. Pýtate sa prečo? Pani vychovávateľky pripravili druhý ročník „Halloween párty“.

      Chcete vedieť viac? Prečítajte si priložený dokument : Halloween_party_v_SKD.pdf​​​​​​​

     • Preventívne meranie zraku - oznam

     • Vážení rodičia!

      V stredu (9.11.2022) sa na našej škole uskutoční Preventívne meranie zraku pre deti MŠ a 1.ročníka ZŠ v spoluprácii s Úniou nevidiacich Slovenska.

      Rodičia dotknutých žiakov len podpíšu informatívny súhlas, ktorý je potrebný pre samotné meranie zraku.

      Meranie zraku je prevedené certifikovanou metódou a je bezplatné.

      Viac o projekte sa dozviete z priloženého dokumentu: meranie_zraku.pdf

     • ŠARKANIÁDA 2022

     • Dňa 27. októbra 2022 sa deti 1. - 4.roč. tešili na šarkaniádu. Najprv si v triedach vyrobili šarkanov, potom ich spolu so svojimi triednymi učiteľkami prezentovali pred ostatnými. A nakoniec si žiaci šarkanov vyskúšali vonku na ihrisku. Počasie síce nebolo priaznivé, keďže bolo bezvetrie. Ale aj napriek tomu si deti užili veľa zábavy a radosti. Veď si pozrite fotky vo fotogalérií.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje