• Deň zdravej výživy

     • Každoročne sa v mesiaci október organizujú akcie venované zdravej výžive. V médiách počúvame veľa zaujímavostí, ako si udržať zdravý životný štýl, ako pracovať sami na sebe, aby sme sa cítili lepšie a hlavne zdravšie.

      Tretiaci pravidelne konzumujú ovocie a  doprajú si aj rôzne mliečne dobroty. Denne sa v ich desiatových boxíkoch objavuje zelenina a chutné kúsky ovocia.


      Viac o akcii v 3.A triede sa dozviete z priloženého dokumentu: Den_zdravej_vyzivy_3._A.pdf​​​​​​​

     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – školské kolo

     • S cieľom zjednodušiť a zefektívniť prácu učiteľov, ako aj organizátorov jednotlivých kôl predmetových olympiád a súťaží, zlepšiť informovanosť                    a prehľad o výsledkoch a štatistikách súťaží pripravila SK OSJL a NIVAM centrálny online test pre realizáciu školského kola. Všetky ostatné vyššie kolá súťaže sa budú organizovať štandardne - prezenčne.

      Školské kolo OSJL (kategória C) sa uskutočnilo 13. októbra 2022 dištančnou formou.

      Súťaž prebehla prostredníctvom online testu v platforme EduPage. Zúčastnili sa jej žiaci a žiačky 9. ročníka Martina Dobošová, Mia-Aurélia Martinková, Zuzana Gojdanová, Michaela Kerestyová, Nina Chomišáková, Marko Sabovčík a Matej Lešo.

      Test pozostával z troch textov, rôznych úloh zameraných  na čitateľskú gramotnosť a teoretických úloh. Čas na vypracovanie online testu bol 35 minút. Ďalšou časťou súťaže bola tvorba textu a rečnícky prejav.

      Všetci žiaci sa snažili čo najviac, ale postúpiť môže len jeden. Najväčší počet bodov získala Martina Dobošová a postupuje ďalej do okresného kola, ktoré sa uskutoční 10. novembra 2022.  

      PaedDr. M. Hriciková

     • Minihádzaná Trebišov

     • Dňa 21.10.2022 sa v Športovej hale v Trebišove uskutočnil Turnaj v Minihádzanej žiakov a žiačok trebišovských základných škôl aj ZŠ z okolitých obcí. Turnaja sa zúčastnili aj vybraní reprezentanti našej školy, ktorí sa prezentovali vo výbornom svetle počas celého turnaja.

      Viac o turnaji v priloženom dokumente: TURNAJ_V_minihadzanej.pdf​​​​​​​

     • O2 Športová akadémia Mateja Tótha

     • V tomto školskom roku sa aj naša základná škola zapojila do možnosti získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha.

      Nedostatok pohybu u detí je problém, ktorému sa venujeme. Jedným z riešení je O2 Športová akadémia Mateja Tótha, ktorú môžete aj tento rok vybojovať pre naše deti. Hlasujte každý deň za našu základnú školu. Aj vy totiž svojim hlasom rozhodnete, v ktorých školách sa deti rozhýbu pod vedením olympijského víťaza Mateja Tótha.

      Hlasovanie prebieha od 20.10.2022 do 30.11.2022

      Ďakujeme za Vaše deti!!!!

       

      Po kliknutí na odkaz hlasujete za našu školuhttps://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/13360

     • Projekt: Testovanie z matematiky a výskum ašpirácií žiakov a žiačok ZŠ

     • Žiaci 8. a 9. ročníka našej školy sa zapojili do projektu Testovanie z matematiky a výskum ašpirácií žiakov a žiačok ZŠ.

      Realizátormi projektu sú Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach; Durham University, School of Education.

      Cieľom výskumu je preskúmať, ako súvisí poskytovanie spätnej väzby v testovaní z matematiky s ašpiráciami žiakov a žiačok. Identifikovať, ktoré typy matematických úloh robia žiakom a žiačkam najväčšie problémy.

      Úlohou žiakov bude vypracovanie jedného 30-minútového testu (vo forme a štruktúre skráteného monitor testu z matematiky) raz mesačne (počas obdobia 4 – 6 mesiacov) a uviesť ich spätnú väzbu k testu. Účasť žiakov a žiačok v projekte je plne dobrovoľná. Návrh výskumu bol schválený etickými komisiami Technickej univerzity v Košiciach a Durham University, School of Education.

       Celý projekt je realizovaný tak, aby projektový tím nemal prístup k žiadnym osobným údajom detí. Projekt bude prebiehať v priestoroch školy, na realizácii projektu v škole sa budú podieľať výlučne zamestnanci ZŠ, žiaden z členov projektového tímu nebude prítomný v priestoroch školy. Projektový tím nebude mať prístup k žiadnym osobným údajom žiakov. Poverený zamestnanec ZŠ sprístupní projektovému tímu výhradne anonymizovanú tabuľku 

       s vyhodnotením testov.

       Výsledky budú rozšírené medzi vedeckú komunitu formou publikácie akademického článku v zahraničnom odbornom/vedeckom časopise a prezentáciami na medzinárodných konferenciách. Výsledky budú taktiež prezentované širšej verejnosti.

      Mgr. Monika Semanová

     • BURZA INFORMÁCIÍ PRE DEVIATAKOV ZŠ V MsKS

     • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov v spolupráci s mestom Trebišov usporiadali 13.10.2022 v estrádnej sále MsKS Burzu informácií.

      Burza informácií bola určená pre širokú verejnosť, no najmä však pre žiakov 9.ročníkov,  končiacich žiakov základných škôl a ich rodičom. Účelom pripravovanej burzy bola prezentácia stredných škôl a ukážky študijných odborov.

      Aj žiaci našej školy sa zúčastnili danej akcie, ktorá ich veľmi zaujala a z ktorej si odniesli cenné informácie.                                                                

       

      Mgr. Monika Semanová

     • Podtatranský školák

     • Dňa 4. apríla 2022 bol vyhlásený už  6. ročník súťaže Podtatranský školák. Túto súťaž  školských časopisov žiakov základných škôl Prešovského a Košického kraja organizuje Podtatranská knižnica v Poprade.

                  Vyhodnotenie súťaže a tvorivé workshopy, ktoré tomu predchádzali, sa uskutočnili v dňoch 29. a 30. septembra 2022 v Podtatranskej knižnici. Do súťaže sa prihlásilo  17 základných škôl so svojimi školskými časopismi. Aj my sme  sa prihlásili s naším školským časopisom Bzučo. Bola to naša premiéra. Našu školu zastupovali 3 žiačky 9. ročníka: Martina Dobošová, Mia Aurélia Martinková a Zuzana Gojdanová.

                  Prvý deň sme získali cenné informácie na 3 zaujímavých workshopoch. Úvodným workshopom nás sprevádzala pani Beáta Penxová Mačingová. Dozvedeli sme sa  cenné informácie z hľadiska písania textov v školských časopisoch.

                  Lektorom ďalšieho workshopu bol pán Maroš Akurátny. Vypočuli sme si rady o úprave fotografií a vyskúšali si urobiť fotografie v priestoroch knižnice.

                  Záverečný workshop odprezentoval pán Michal Hricko, ktorý nám vysvetlil, ako pracovať s grafikou.

      Druhý deň boli vyhlásené výsledky súťaže. Predsedníčkou poroty bola pani Beáta Penxová Mačingová a ďalší členovia pán Rastislav Ovšonka a pán Marek Vaščura.

      Z tejto súťaže sme si odniesli zaujímavé poznatky a získali cenné rady pre našu ďalšiu tvorbu. Veríme, že o rok sa súťaže zúčastníme zas.

       

      M. Hriciková

     • Plavecký výcvik 2022/2023

     • V dňoch od 20.9.2022 - 23.9.2022 sa na krytej plavárni CZŠ sv. Juraja, na Gorkého ulici v Trebišove, uskutočnil základný plavecký výcvik pre žiakov Základnej školy Novosad 3. ročníka - 6. ročníka. Absolvovalo ho spolu 21 žiakov - 13 žiakov 1.stupňa a 8 žiakov 2.stupňa ZŠ.


      Viac info v priloženom súbore : Zakladny_plavecky_vycvik_2022....pdf​​​​​​​

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje