• Škola v prírode - Monkova dolina

     • V dňoch 23.5. – 27.5.2022 sa zúčastnilo tridsaťpäť žiakov druhého až piateho ročníka Školy v prírode v nádhernom prostredí Belianskych Tatier, v Ždiari, konkrétne v Monkovej doline, hotel Magura.

      Viac informácií o ŠvP sa dozviete z priloženého dokumentu : SVP_2022.pdf​​​​​​​

     • Slávik Slovenska 2022 a Malá star

     • Dňa 11.5.2022 sa na našej škole uskutočnila spevácka súťaž Slávik Slovenska 2022 a Malá star
      2022. Súťažilo sa v speve slovenských ľudových piesní a kto viac inklinuje k modernej
      hudbe, sa predstavil modernou – populárnou piesňou. Keďže žijeme v regióne Zemplína,
      väčšina žiakov inklinovala k zemplínskym ľudovým piesňam a detským piesňam.

      Viac informácií o súťaži sa dozviete v priloženom dokumente : Slavik_Slovenska_2022.pdf

     • 2.školský ples

     • Dňa 6.mája 2022 sa učitelia a žiaci našej školy stretli v sále kultúrneho domu v Novosade na 2.školskom plese.  Tešili sme sa, že po dvoch rokoch pandémie sa opäť môžeme zbaviť v spoločnosti a pri dobrej hudbe. Prípravu, ako aj priebeh plesu mali na starosti naši milí deviataci pod vedením p.uč.Geletkovej, p.uč. Serbinovej, p.uč. Sikorovej a p.uč. Martinkovej.

      Spolu s pani učiteľkami chystali výzdobu a pred príchodom hostí sálu vyzdobili sálu a nachystali všetko potrebné na slávnostný večer.

      V úvode plesu nás svojim príhovorom privítali deviataci, Katka Naďová a Roland Karička a ples slávnostne otvoril pán riaditeľ, Mgr. Jaroslav Lajoš. Nasledoval tradičný stoličkový tanec učiteľov a deviatakov, ktorý spustil tú pravú tanečnú zábavu, pod vedením výborného DJ, bývalého žiaka našej školy, Samuela Vasiľa. 

      O chutnú večeru sa postarali naše šikovné pani kuchárky. Nechýbala ani bohatá tombola za ktorú srdečne ďakujeme našim rodičom, učiteľom a starostom okolitých obcí.

      My všetci, ktorí sme boli na plese sme sa cítili  veľmi príjemne. Krásna výzdoba, vynikajúca hudba a najmä skvelí ľudia vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru a zážitky, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

       

      Mgr. E. Martinková

     • Testovanie T5

     • Vážení rodičia a milí žiaci !

      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania - NÚCEM uskutočňuje celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v súlade s platným znením § 155 a 156 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      Testovanie 5 sa uskutoční dňa 18.5.2022 (streda) podľa príslušného harmonogramu.

      Bližšie informácie: 

      https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2021-2022?componentId=1752 

      Žiaci 6. - 9. ročníka majú dňaa 18.05.2022 riaditeľské voľno.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom

     • Dňa 9.mája 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili na oslave pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a kladenia venca k pamätníku padlých vojakov.Dňa 9.mája 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili na oslave pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a kladenia venca k pamätníku padlých vojakov.

      V priloženom dokumente sa dozviete o priebehu pietnej spomienky viac:

      8_maj.pdf

      PaedDr. Danka Kenderková

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje