• Deň narcisov na našej škole

     • Dňa 28. 4 . 2022 sa konala verejno – prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Jej posolstvom bolo upozorniť na problémy ľudí s onkologickým ochorením a dobrovoľným príspevkom im pomôcť.

      Sme veľmi radi, že sa žiaci z našej školy s nadšením zapojili do tejto kampane a spoločným úsilím sme mohli prispieť sumou  1000  eur.

      Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým, ktorí sa zapojili!

       

      Mgr. Monika Semanová, Mgr. Gabriela Kačová

     • Geografická vychádzka Sninsky kameň 2022

     •             13.4.2022 sa našej škole podarilo uskutočniť geograficko-biologickú vychádzku Morské oko – Sninsky kameň. Podarilo sa to po dvoch rokoch obmedzení spojených s pandémiou ochorenia COVID 19.

      Táto vychádzka bola prioritne určená žiakom ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí už majú za sebou geografické učivo o povrchu Slovenska, resp. určité geologické poznatky nadobudnuté na hodinách biológie. Náplňou exkurzie bola návšteva jedinečného jazera Morské oko nachádzajúce sa vo Vihorlatských vrchoch a následný výstup na chránený geologický útvar Sninsky kameň (1005 m.n.m), z ktorého za priaznivého počasia je 360° panoramatický výhľad na okolitú krajinu – Východoslovenskú nížinu, Slanské vrchy, Ondavskú a Laboreckú vrchovinu a Východné Karpaty ležiace na území Ukrajiny.

      Exkurzie sa napokon zúčastnilo 36 žiakov našej školy, ktorí úspešne zdolali nástrahy jarnej prírody pod dozorom p. uč. Dobošovej, p. uč. Juroša a p. uč. Ujhelyiho. Chodník vedúci k Sninskému kameňu bol vo vyšších polohách ešte pokrytý roztápajúcim sa snehom, čo bola príležitosť ukázať žiakom nevyspytateľnosť takéhoto podkladu pri jarných turistických vychádzkach. Určite zážitkom pre našich žiakov  bola aj skutočnosť, že na severnom svahu Sninského kameňa sa mohli stretnúť aj so súvislou snehovou pokrývkou do výšky až 70cm v takom pokročilom jarnom období (polovica apríla). Za námahu boli odmenení krásnym výhľadom, ktorý sa im naskytol z vrcholu. Určite tomu pomohlo aj priam ideálne slnečné počasie. Treba podotknúť, že úpätie Sninského kameňa dosiahli všetci účastníci, aj menej zdatní. Tu treba vyzdvihnúť výbornú motivačnú činnosť p. uč. Juroša, ktorý vďaka svojej trpezlivosti dokázal doviesť všetkých na vrchol ........ a aj späť.

      Dúfajme, že v tomto roku sa nám ešte podarí zorganizovať podobnú vychádzku či už do Zádielskej doliny a lebo na vrch Šimonka, aby sa naši žiaci mohli oboznámiť s jedinečnosťou našej krajiny.

                                                                                                        Vedúci exkurzie Mgr. Martin Ujhelyi

     • Školský ples - oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci a kolegovia,

      dňa 06.05.2022 sa uskutoční 2. ročník školského plesu pre ročníky 5 – 9.

      Ples sa uskutoční v sále kultúrneho domu v Novosade so začiatkom o 17.00 a potrvá do 24.00. 

      Vstupné je 5 eur. Vstupenky si môžete zakúpiť čím skôr u pani učiteľky Geletkovej a pani učiteľky Martinkovej. 

      Už sa všetci veľmi tešíme 

     • Literárny kvíz

     • V dňoch 29.  a 31. marca 2022  sa uskutočnil literárny kvíz, ktorý ukázal, že vedomosti našich žiakov z oblasti literatúry sú výborné, čitateľská gramotnosť na dobrej úrovni.

      Bližšie informácie o priebehu kvízu sa dočítate v priloženom súbore.

      Literarny_kviz.pdf


      Vyučujúce SJL


     • Pytagoriáda

     • V dňoch 29.3.2022 a 30.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo pytagoriády, ktoré sa vzhľadom na ešte pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu uskutočnilo on-line formou. Do tejto matematickej súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy podľa príslušník kategórií. V kategórii P3 súťažili žiaci 3.A Laura Geletková a Emanuel Mendeľ, v P4 žiačka 4.A Silvia Feketeová, v P5 žiaci 5.A Karin Dragošeková a Tomáš Vaško a v P6 žiak 6.A Šimon Domaracký.

      Úspešnými riešiteľmi okresného kola pytagoriády zo žiakov našej školy sa stali:

      V P4 Silvia Feketeová (5. – 6. miesto)

      V P5 Tomáš Vaško  ( 7. miesto)

               Karin Dragošeková (11. miesto)

      V P6 Šimon Domaracký (13. miesto)

      Všetkým zúčastneným žiakom našej školy a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

       

      Mgr. Marieta Černejová

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje