• Jar na škole - súťaž

     •  

      Naša škola sa zapojila do súťaže o najkrajšiu jarnú výzdobu. Kliknutím na link za nás zahlasujte. 

      http://talentagent.sk/detail/7965-zakladna-skola-novosad

      Ako môžete hlasovať?

      1. Kliknutím na tlačidlo Hlasuj  - 1x za 5 minút, za jeden klik získate 5 bodov.

      2. Poslaním SMS v tvare: talent(medzera)29965 na 7009, za jednu SMS získate 1000 bodov. Cena spätnej SMS správy je 1,60 € s DPH.

      3. Kreditom -  dobitím kreditu na stránke http://talentagent.sk/dobitie/kredit - získate vždy toľko bodov, koľko potrebujete bez obmedzení, kredit môžete pridávať 1x za 60 sekúnd.

       

      Mgr. Diana Lendelová - koordinátor súťaže na škole

     • Testovanie T9

     • Vážení rodičia a milí žiaci.

      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania - NÚCEM uskutočňuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v súlade s platným znením § 155 a 156 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      Testovanie 9 sa uskutoční dňa 6.4.2022 (streda) podľa príslušného harmonogramu.

      Bližšie nformácie na :

      https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022?componentId=1740?newsId=216 

      Žiaci 5. - 8. ročníka budú mať v tento deň  riaditeľské voľno.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

     • Zápis do 1.ročníka

     • Vážení rodičia

      Opäť je tu obdobie, kedy sa rozhodujete, ktorá základná škola bude pre Vaše dieťa tá správna. Škola s ktorou by bolo spokojné nielen Vaše dieťa, ale ja vy rodičia. Škola v ktorej sa bude Vaše dieťa dobre cítiť, kde bude mať možnosť pracovať v príjemnej atmosfére, kde bude môcť rozvíjať svoje mimoškolské aktivity, kde sa bude môcť počítačovo rozvíjať a kde po vyučovaní si môže oddýchnuť v školskom klube.

      Aká je prihlasovacia povinnosť a starostlivosť o školskú dochádzku

      Hlavným kritériom pre vstup dieťaťa do prvej triedy je vek dieťaťa. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok života a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu aj deti, ktorým bol odložený začiatok  povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €.

       

      Zápis do I. ročníka na našej škole pre nový školský rok 2022/2023 bude od 1. apríla do 30. apríla 2022 v kancelárii ekonomického úseku.

      K zápisu je potrebné priniesť:

      a, kópiu rodného listu

      b, občiansky preukaz oboch zástupcov

      c, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu

      d, doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPP a P

      e, 10 eur na pracovné zošity pre žiaka I. ročníka

       

      Ak bude v čase trvania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav, bude sa zápis organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

      V prípade, že sa vedenie školy rozhodne pre slávnostný zápis, budete o tom, Vážení rodičia, včas informovaní.

       

      Zápis si môžete dohodnúť aj telefonicky na čísle: 056 6794333

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje