• OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia riaditeľa školy, sa vyučovací proces v 1. - 5.ročníku v týždni od 28.02.2022 - 04.03.2022 skracuje na 4 vyučovacie hodinny denne ( vyučovanie končí o 11:25 )

      Prosím všetkých rodičov žiakov, aby si zabezpečili odvoz žiakov po vyučovacom procese.

      Taktiež v tomto týždni nebude fungovať ŠKD a nevydáva sa ani strava v školskej jedálni.

      Ďakujem za pochopenie.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • OZNAM

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade oznamuje, že od 28.02.2022 sa žiacii 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 9.A triedy budú vzdelávať až do odvolania dištančne z dôvodu rekonštrukčných prác v škole.

      Za pochopenie ďakujem.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Šaliansky Maťko

     • V priebehu mesiacov november 2021 - január 2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili v  3. kategóriách. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v priloženom príspevku.


      PaedDr. Martina Hriciková

      ​​​​​​​Saliansky_Matko.pdf

     • ZBER PAPIERA - OZNAM

     • Pred pár dňami začal druhý polrok školského roka 2021/2022 a s ním aj každodenné povinnosti, starosti aj radosti. Už dlhé roky, neodmysliteľne k školskému roku patrí aj zber papiera. Inak to nie aj teraz a preto, ak máte doma starý nepotrebný papier (noviny, časopisy, letáky, kartóny), môžete ho nosiť do zberu. Urobiť tak môžete v ktorýkoľvek pracovný deň.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje