• Voľby do rady školy - oznam

     • Vážení rodičia.

       

      Vzhľadom na epidemickú situáciu, ktorá v tomto období prevláda, nie je reálna možnosť

      zvolať Združenie rodičov, preto sa na Vás obraciam s nasledujúcou žiadosťou. Je potrebné

      do Školskej rady doplniť dvoch členov z radov rodičov. Buďte tak dobrí a vyberte meno a

      priezvisko toho kandidáta z kandidačnej listiny, pre ktorého ste sa rozhodli.

       

      Hlasovať môžete do 24.I.2022  (vrátane), do 12,00 hod. Hlas môžete dať dvom kandidátom.

       

      Voľba kandidátov prebieha online, po prihlásení sa do rodičovského konta EduPage, pomocou ankety.  

       

      Ďakujem Vám.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Prevzatie antigénových testov - oznam

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade Vám oznamuje, že v dňoch 20.01.2022 - 21.01.2022 sa budú vydávať antigénové testy pre žiakov, ktorí už dosiahli vek 12 rokov a 2 mesiace, nemajú výnimku z karantény a rodičia v čase od 10.01.2022 – 13.01.2022 o tieto testy písomné požiadali.

      Testy sa  v tomto termíne nebudú vydávať pre mladších žiakov a pre žiakov s výnimkou,  nakoľko   škole neboli dodané testy v plnom rozsahu.

       

      Testy si môžu rodičia vyzdvihnúť v daných dňoch  v čase od 8:00 - 14:00 hod. 

       

      Po tomto termíne sa testy už vydávať nebudú !!!!

       

      Pre žiakov mladších ako 12 rokov a 2 mesiace a žiakov s výnimkou,  sa určí neskorší dátum na prevzatie antigénových testov – podľa ich dostupnosti.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš – riaditeľ školy

     • Dištančné vzdelávanie - oznam

     • Na základe rozhodnutia ÚVZ v Trebišove, sú od dnešného dňa žiaci 9.A triedy v karanténe. Od zajtra              / 18.01.2022 / sa budú  žiaci vzdelávať  podľa redukovaného rozvrhu hodín, ktorý im bude sprístupnený na EduPage.

      Počas karantény je nutné dodržiavať všetky epidemiologické pravidlá.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš  - riaditeľ školy

     • Záujem o antigénové samotesty

     • Vážení rodičia,

      pomocou EduPage / rodičovské konto / zisťujeme záujem o ďalšiu sadu domácich antigénových samotestov pre žiakov školy.

      V správe je potrebné kliknúť na slovko - "Prihlasovanie" a potom vybrať možnosť " Mám záujem" alebo " Nemám záujem "

       

       

      S pozdravom

      RNDr. Ľuboš Maňko - zástupca riaditeľa školy

     • Návrat do školy - oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      dnešným dňom sa končia prázdniny a od zajtra ( 10.01.2022 ) sa opäť začína školské vyučovanie.

      Rozhodnutím MŠVaV SR sa školy budú od zajtrajšieho dňa riadiť tzv. Školským semaforom, ktorý definuje, akým spôsobom má prebiehať výučba na školách.

      Od zajtrajšieho dňa nastupujú všetci žiaci ZŠ s MŠ v Novosade na riadne prezenčné vyučovanie. 

      Pred nástupom do školy Vám  odporúčam otestovať deti v domácom prostredí samotestami, nie je to však povinnosť. 

      Povinnosť, ktorú si treba splniť pri prvom nástupe žiaka do školy po prázninách je podanie "Vyhlásenia o bezpríznakovosti " a to elektronickou formou cez EduPage alebo v papierovej forme.

      Tí rodičia, ktorí nemajú prístup k EduPage, môžu prísť vypísať a podpísať tlačivo priamo do školy.

       

      Upozorňujem, že bez riadne podaného Vyhlásenia o bezpríznakovosti, nebude žiak/žiačka ráno vpustený/á do priestorov školy!!!!!

       

      Ďalšou povinnosťou je, že počas vyučovania musia mať žiaci prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom. 

      S pozdravom

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

     • Nástup do školy - oznam

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 10.01.2022 nastupujú žiaci do školy.

      Pri nástupe žiakov do školy nie je potrebný negatívny test.

      Bližšie informácie ohľadom nástupu do školy budú zverejnené v nedeľu 09.01.2022.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • skola@skolanovosad.sk
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje