• Vianočný príhovor

     • Vážené kolegyne a vážený kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci.

      Po roku sú tu Vianoce a blížiaci sa Nový rok. Keďže pandémia nás znova obrala o slávnostnú vianočnú akadémiu, dovoľte prihovoriť sa Vám aspoň takýmto spôsobom.

      Rok sa zišiel s rokom a my znova zažívame atmosféru, ktorá je zmesou bohatších nákupov, dôkladnejším upratovaním, dodržiavaním určitých zvykov, či kupovaním darčekov. To všetko akosi k Vianociam patrí, ale malo byť k ním patriť aj zamyslenie sa nad tým, aký rok sme prežili, aké medziľudské vzťahy sme mali, ako sa sme správali k tým, pre ktorých sme si čosi milé pripravili. Žijeme vo svete, kedy sa čím ďalej, tým menej ľudí dokáže tešiť z toho, že sa ráno prebudia a že sú zdraví. Lenže tento uponáhľaný svet nás však častokrát ženie tam, kam vlastne ani nechceme. Práve tento vianočný čas je jedinečnou príležitosťou spomaliť. Pre mnohých má svoje čaro samotné čakanie na najbližších, s ktorými sa málo vídavajú počas roka. Užite si teda do sýtosti tento čas pokoja s najbližšími a to či už tými, s ktorými ste denno denne, ako aj s tými, ktorí prídu raz za čas.

      Prajem Vám všetkým pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Vianočné prázdniny

     • Vážení rodičia a milí žiaci.

      Rozhodnutím MŠVaV SR sa v tomto kalendárnom roku upravuje termín vianočných prázdnin. 

      Vianočné prázdniny začínatjú v pondelok 20.12.2021. Predpokladaný návrat detí do školy je momentálne nastavený na dátum 10.01.2022.

      V prípade zmeny nástupu detí do školy Vás budem včas informovať.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

     • Najkrajšia vianočná ozdoba

     • Súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu.

         Už po niekoľko rokov vedúca školskej knižnice  v predvianočnom čase vyhlasuje súťaž o najkrajšiu ( najkreatívnejšiu ) vianočnú ozdobu.  A každý  rok sa do nej zapojí veľa žiakov. Ani tento rok  výroba ozdôb nemohla chýbať.

        Napriek tomu, že starší žiaci boli na dištančnom vzdelávaní, ozdôb sa nazbieralo pomerne dosť – bolo ich 55. Prispeli aj 2 žiačky z 2. stupňa – Palková Martina a Katka Naďová, bez ktorej si akúkoľvek výtvarnú súťaž nevieme ani predstaviť.

        Ako to dopadlo?

        Hlasovali všetci žiaci a aj učitelia , či pani upratovačky.

        Vzácne všetky  tri miesta mali rovnaký počet bodov – 6.

        Konečné poradie určila vedúca školskej knižnice podľa podmienok, ktoré boli známe už od začiatku súťaže.

      1. miesto:  ozdoba č. 22 – sovička vyrobená zo šiška a vaty.

                                                   Autorka: Maďarová Simona – 4.A.

      2. miesto:  ozdoba č. 28 – hnedý sobík vyrobený z pásikov papiera          

                                                   Autor: Fekete Šimon – 2.A.

      3. miesto: ozdoba č. 54 – červený kruh so zlatým zdobením

                                                  Autor: Eštok Samuel – 3.A.

       

       

      Špeciálnu cenu – nie len za tentorok – si vyslúžila

       

      KATARÍNA NAĎOVÁ – 9.A –

       

      za sane so snehuliakom a ručne maľované vianočné gule.

       

        Oceneným gratulujeme a tí, ktorí sú možno sklamaní, majú šancu zasa budúci rok.

                                                                            Mgr. Lajošová Viera

     • Dištančné vzdelávanie - oznam

     • Na základe rozhodnutia MŠVaV SR zo dňa 8.12.2021 Vám riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade oznamuje, že od 13.12.2021 sa budú žiaci 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 9.A triedy vzdelávať dištančne / online /. Žiakom týchto tried bude na stránke EduPage sprístupnený upravený rozvrh hodín / platný od 13.12.2021 /

      Žiaci 1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A a triedy 4.B - 5.B sa naďalej vzdelávajú prezenčnou formou podľa riadneho rozvrhu hodín, vrátane ŠKD.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

       

     • Vyplácanie cestovného - oznam

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade oznamuje, že v dňoch od 08.12.2021 - 10.12.2021 sa bude vyplácať  "cestovné"  za obdobie september - november 2021.

      "Cestovné" bude vyplácať p.Maďarová na ekonomickom úseku školy a to v čase od 8:00 hod - 14:00hod.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Dištančné vzdelávanie - 9.A

     • Na základe rozhodnutia riaditeľa ZŠ s MŠ v Novosade a ÚVZ sa budú žiaci 9.A triedy od zajtrajšieho dňa / 7.12.2021 / vzdelávať dištančne podľa redukovaného rozvrhu, ktorý bude zverejnený na EduPage.

      Žiakov žiadam, aby dodržiavali všetky protiepidemiologické opatrenia a dodržiavali 10- dňovú karanténu.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Dištančné vzdelávanie - oznam

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade oznamuje žiakom 9.A triedy, že vzhľadom na možnú pozitivitu na COVID - 19 v triede, sa budú žiaci 9.A zajtra / 6.12.2021 / vzdelávať dištančne - online. Vzdelávanie bude prebiehať v plnom rozsahu podľa rozvrhu na pondelok, okrem hodiny TSV.

      O forme vzdelávania v nasledujúcich dňoch budú žiaci a ich rodičia informovaní v priebehu pondelka.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Návrat do školy - oznam

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ oznamuje, že  žiakom 6.A triedy  skončila 10 - dňová karanténa, preto sa od zajtrajšieho dňa / 6.12.2021 / budú ďalej vzdelávať prezenčnou formou.

      Pred zajtrajším návratom do školských lavíc nezabudnite na povinnosť rodiča - podanie "Vyhlásenia o bezpríznakovosti".

      Ďakujem

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Najkreatívnešia vianočná ozdoba

     • Milí žiaci,

      každoročne vedúca školskej knižnice vyhlasuje v predvianočnom čase celoškolskú súťaž O najkreatívnejšiu vianočnú ozdobu.  Rovnako to bude aj v tomto školskom roku.

      Podmienky súťaže sú jednoduché:

      1. Ozdobu vyrábate sami ( alebo s minimálnou pomocou rodičov).
      2. Môžete použiť akýkoľvek materiál.
      3. Ozdobu donesiete do 1. A triedy p. u. Lajošovej. Tam dostanete číslo, ktoré pripevníte na ozdobu ( myslite na to vopred).
      4. Ozdobu zavesíte na stromček vedľa školskej  knižnice.
      5. Posledný dátum odovzdania ozdôb je 13. 12. 2021, t. j. v pondelok.
      6. Vyhlásenie výsledkov a odmeňovanie víťazov bude tesne pred odchodom na zimné prázdniny.

      Želám veľa kreatívnych nápadov a šikovné ruky pri výrobe ozdôb.

       

      Mgr. Viera Lajošová

     • Návrat do školy

     • Riaditeľ ZŠ s MŠ Vám oznamuje, že žiakom 6.B triedy sa dnešným dňom skončila 10 - dňová karanténa, preto sa od zajtrajšieho dňa / 2.12.2021 / budú ďalej vzdelávať prezenčnou formou.

      Pred zajtrajším návratom do školských lavíc nezabudnite na povinnosť rodiča - podanie "Vyhlásenia o bezpríznakovosti".

      Ďakujem

      Mgr. Jaroslav Lajoš

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • skola@skolanovosad.sk
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje