• Beseda so slovenskou spisovateľkou, rodáčkou z Novosadu, Ingrid Zambovou

     • Tajomstvo Degasových Baletiek

      22. septembra 2021 k nám zavítala z Ivanky pri Dunaji slovenská spisovateľka Ingrid Zambová. Stretnutie s ňou zorganizovala pani učiteľka Eva Martinková, ktorá ho zároveň aj moderovala.

      Na stretnutie s pani spisovateľkou sme sa my deviataci pripravovali dlhšiu dobu. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sme si čítali z Tajomstva Degasových Baletiek a pripravovali si otázky, na ktoré sme chceli vedieť odpoveď.

      Pani spisovateľka nám prečítala úryvky zo svojej knihy a nasledovala beseda. Dozvedeli sme sa mnoho informácií a zaujímavostí z autorkinho života.

      Autorka pochádza z dedinky Novosad. Ako malej jej starý otec rozprával príbehy zo svojho detstva. Novosad patril k Maďarsku a on musel počas 2. svetovej vojny narukovať do maďarskej armády. Trikrát sa ocitol v zajatí a trikrát ušiel. Ďalšie príbehy jej rozprávali rodičia a tie ju tiež inšpirovali k napísaniu knihy.

      Príbeh pôsobí ako mini sága rodiny z Ujlaku, dnešného Novosadu. Autorka s veľkým citom a zmyslom pre pravdu opisuje prostredníctvom štyroch generácií žien Eleny, Martiny, Veroniky a Katky udalosti II. svetovej vojny, povojnové obdobie, rok 1968, 1989 až po rok 2009. Celou knihou sa nenápadne tiahne ich tajomstvo, tajomstvo Degasových Baletiek.

      Autorka nikdy nechcela byť spisovateľka. Vyštudovala výtvarnú výchovu a tá ju vždy lákala. Dokonca nám priniesla ukázať niečo zo svojej tvorby a my sme si s veľkým obdivom poprezerali autorkine umelecké kresby, ktoré  boli naozaj pozoruhodné.

      V závere jej pani učiteľka dala za nás všetkých darček, ktorý snáď využije pri ďalšej tvorbe.

      Stretnutie sa ukončilo spoločným fotením a podpisovaním kníh.  Sme veľmi šťastní, že sme mali možnosť stretnúť sa s naozajstnou spisovateľkou, nahliadnuť do jej života, jej tvorby, ba možno aj jej snov.

      žiaci 9. A a p.uč. Hriciková

     • Oznam - poistenie žiakov

     • Tak ako každý školský rok, tak aj v tomto školskom roku 2021/2022 je možné poistiť svoje dieťa pre prípad:

      1/ úrazu v škole 

      2/ pre prípad krádeže

      Poistka sa však nevzťahuje na veci, ktoré do školy nepatria, napr,: šperky, mobilné telefóny, iné drahocennosti.

      Pre preplatenie poistného plnenia musí byť splnená podmienka - zamknutá šatňa, trieda a pod.

      Celková výška poistného / krádež + úraz / na školský rok za jedno dieťa je 2 EUR.

      Peniaze za poistku je možné vyplatiť na ekonomickom úseku školy u p.Maďarovej resp. p.Uhrinovej do 15.10.2021.

       

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Oznam o karanténe

     • Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove  žiaci 6.B triedy od 6.10.2021 ostávajú v karanténe. Budú sa vzdelávať dištančnou formou cez školský EduPage podľa upraveného rozvrhu hodín  / viď príloha /.

      Žiakom 6.B triedy je nariadená karanténa najmenej 10 dní. 

      Mgr.Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

      upravený rozvrh  :    6_B.pdf

     • Zber gaštanov

     • Zlatolistá jeseň je tu a s ňou aj zber jesenných plodov. Pondelok - 4.októbra 2021 začína zber gaštanov v priestoroch ZŠ. Gaštany sa budú odoberať denne od 7:07 do 7:44 hod.

      Prosím, aby gaštany neboli mokré.

      Mgr. Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje