• Domáce samotestovanie - výzva

     • Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie, riaditeľ ZŠ s MŠ v Novosade vyzýva všetkých rodičov, ktorí si v škole vyzdvihli "Domáce sady Ag samotestov", aby v priebehu dnešného dňa / 23.09.2021 / otestovali svoje deti a výsledok / pozitívny alebo negatívny / nahlásili svojmu triednemu učiteľovi cez EduPage, sms, telefonicky ...

      Mgr.Jaroslav Lajoš - riaditeľ školy

     • Oznam - elektronické dokumenty

     • Vážení rodičia.

      Aj v tomto školskom roku je potrebné vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID - 19 plniť si povinnosti zákonných zástupcov žiakov ZŠ s MŠ Novosad.

      Jednou zo základných podmienok pre vstup žiaka do priestorov školy je odovzdanie dokumentu "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - Platné od 1.9.2021"

      Dané vyhlásenie podáva rodič pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po vynechaných 3 dní za sebou / vrátanie víkendu /. 

      Ak sa preukáže, že žiak nemá dané vyhlásenie / rodič si nesplnil túto povinnosť /, žiak nemôže byť vpustený do priestorov školy.

      Ďalšie dokumenty, ktoré je rodič povinný odovzdať, aby riadne mohol prebiehať vyučovací proces, sú :

      1/ Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov

      2/ Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov

       

      Zároveň upozorňujem, že fotografie alebo videozáznami sa budú zverejňovať len na oficiálnej stránke školy.

      Všetky tieto dokumenty sa podávajú elektronicky / platí pre tých, ktorí majú prístup k internetu /, rodičia ich nájdu v sekcii ŽIADOSTI / VYHLÁSENIA.

      Všetkým ostatným budú tieto dokumenty doručené na podpis v papierovej forme.

       

      Všetkým rodičom, ktorí si už túto povinnosť splnili, ďakujeme za spoluprácu a zároveň žiadame tých, ktorí tak ešte neurobili, aby tieto dokumenty / vyhlásenia / podali čím skôr.

      Za pochopenie ďakujeme.

      Vedenie ZŠ s MŠ Novosad

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje