• Oznam pre zákonných zástupcov žiakov školy

     • Rodičia žiakov školy si môžu na príslušných Obecných úradoch vyzdvihnúť tlačivo o bezpríznakovosti / týka sa to tých, ktorí nemajú prístup na internet /. Ostatní rodičia podávajú vyhlásenie o bezpríznakovosti elektronicky cez rodičovské konto v EduPage.

      Pri prvom nástupe žiaka do školy, je žiak povinný sa preukázať týmto prehlásením.

     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Novosad oznamuje, že otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2.9.2021 so začiatkom o 8:30 hod. na školskom dvore.

      V prípade zlého počasia sa žiaci presunú na chodbu I.pavilónu.

      Všetci žiaci a ich zákonní zástupcovia môžu vstúpiť do vnútorných priestorov školy len s prekrytými hornými dýchacími cestami.

     • Letná škola 2021

     • Milí rodičia,

      Aj tento rok naša škola usporiada Letnú školu, ktorej je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Letná škola neprebieha vo forme klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.

       

      Letná škola 2021 na našej škole sa bude realizovať od 9.8.2021 (pondelok) do 13.8.2021 (piatok) s týmto programom:

       

      Pondelok:

      8.00 – 16.00

      Privítanie, registrácia, rozdelenie žiakov do skupín, didakticko – edukačné hry v areáli školy.

      Utorok:

      8.00 – 13.00

      Realizácia projektových vyučovaní:  „Príroda nám, my prírode“, “Malý kuchár“

      Streda:

      8.00 – 16.00

      Didaktické, edukačno – športové aktivity  na tému Olympijské hry

      Štvrtok:

      8.00 – 19.00

      Prírodovedná exkurzia v okolí Veľkej Domaše

      Piatok:

      8.00 – 13.00

      Tvorivé dielne, zumba, vodné hry, vyhodnotenie týždňa

       

      Dňa 12. 08. 2021 sa všetci účastníci Letnej školy zúčastnia prírodovednej exkurzie v okolí Veľkej Domaše.

       

      Časový harmonogram  prírodovednej exkurzie:

       

      08.00  -   príchod žiakov do školy, ranný kruh

      08.30  -   odchod autobusu do obce Sedliská – miestna časť Podčičva

      10.00 -    desiata, výstup k zrúcaninám hradu, prehliadka hradu

      12.00 -    obed, oddychové činnosti

      14.00 -  náučná okružná plavba po Domaši, počas viac ako hodinovej plavby žiaci spoznajú  krásy Domaše a dozvedia sa zaujímavosti v zvukovom dokumente pod názvom „Míľníky histórie vodného diela v kontexte doby“

      15.40 -  olovrant, obhliadka časti Domaše Kvakovce, v prípade horúceho počasia možnosť osviežiť sa v Domaši. Voda nie je hlboká a vaše deti budú nonstop pod prísnym pedagogickým dozorom, nemusíte sa báť J

      19.00 -  predpokladaný návrat pred budovu školy v Novosade, odkiaľ si svoje dieťa prevezmete

      Žiaci majú zabezpečené:

      • Dopravu autobusom tam a späť
      • Desiatu, obed a olovrant
      • Pitný režim
      • Pedagogický dozor

      So sebou je potrebné si doniesť:

      • Kartičku poistenca, malé deti odovzdajú svojim vychovávateľkám
      • Športové oblečenie, pršiplášť alebo dáždnik
      • Pevnú obuv, potrebnú na výstup na hrad
      • Vreckové, ale nie veľký obnos peňazí, za tieto peniaze zodpovedá každé dieťa samo
      • ( max. 5 eur stačí)
      • Poprípade plavky a uterák

       

       Ak by ste čokoľvek potrebovali kontaktujte nás na týchto telefónnych číslach.

      0918 459 332   - Henrieta Serbinová

      0918 517 587   - Soňa Bulová

      0902 100 324   - Andrea Geletková

       

      Všetci sa na tento týždeň  veľmi tešíme a veríme, že nám bude spolu fajn.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • skola@skolanovosad.sk
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje