• Deň detí v 5.A

     • Deň detí v 5.A

      Dňa 1. 6. 2021 bol sviatkom všetkých detí – takže aj náš.  My sme si ho užili úžasne. Všetci sme sa zhodli na tom, že tento deň chceme prežiť spolu a v prírode. Z Novosadu sme išli do Kysty, a potom poľnou cestou k viniciam medzi Kystou a Hrčeľom.  Cestou sme si nazbierali suché drevo a rozložili oheň.  Po ceste sme si trochu oddýchli, ale nie dlho J.  Chlapci rozložili oheň a dievčatá chystali dobroty na opekanie.  Pri opekaní sme si spievali a rozprávali vtipné príhody.  Po opekačke sme  spoznávali okolitý les. Hrali sme hry, behali, schovávali sa, liezli po stromoch. Mali sme aj malú spoločníčku Bellu.  Hrali sme sa s ňou na skrývačky a robili všelijaké kúsky.  Pred odchodom sme všetko upratali, aby po nás neostali žiadne odpadky, tie svoje sme si so sebou zobrali. Unavení, ale plní zážitkov sme sa vrátili späť do školy.

      Bolo nám super

     • Deň víťazstva nad fašizmom

     •  

      Deň víťazstva nad fašizmom – 8.5.

      a pripomenutie si Dňa oslobodenia obce – 1.10.

       

      Dňa 17. mája 2021 sa žiaci našej školy zúčastnili na oslave pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a oslobodenia obce, ktoré bolo kvôli zlej epidemiologickej situácii odložené. Zároveň sme si spoločne uctili pamiatku padlých vojakov kladením  venca k pamätníku za účasti starostu obce Jozefa Jastraba, predsedu  Základnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov pána Kseňáka a pozvaných hostí.

      Po krátkom príhovore starostu obce, predsedu odbojárov pána Kseňáka a člena ZO SZPB nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci 7., 8., a  9. ročníka a pod vedením p.uč. D. Kenderkovej a asistentky učiteľa p.Terézie Tancošovej zaspievali piesne s vojnovou tematikou. Básne o hrôzach vojny zarecitovala žiačka Martina Dobošová.

      Kultúrny program ukončil ďakovnou rečou pán Kseňák.

                                                                                                                                   PaedDr. D. Kenderková

     • Návšteva u prvákov

     •  

      Návšteva u prvákov

           Školský rok je pre mnohých našich žiakov už známa klasika, pre prvákov je to však veľký krok na ceste za vedomosťami, skúsenosťami, zručnosťami i novými priateľstvami.

           V 1.A sa stretla „partia“ šikovných, veselých a  múdrych  detí, ktoré s radosťou otvárajú denne svoj šlabikár, „lúskajú“ hlásky a bojujú s prvými tvarmi písmen. Pomáha im v tom kráľ „Abecedár“ so svojimi pomocníkmi a Mimo. Na hodinách matematiky smelo riešia pracovné listy, počítajú a zoznamujú sa s tajomstvami čísel. Každú hodinu si spestria riekankou, básničkou a pesničkou. Na výtvarnej výchove najradšej maľujú, ale nedajú zaháľať ani nožniciam a lepidlu. K ich obľúbeným patrí hudobná výchova – prečo? Krásne pesničky, ktoré ich učí pani učiteľka D.Kenderková, im dodávajú dobrú náladu a úsmev na tvári. Prváci si doniesli veľa vedomostí z materskej školy a tak na hodine prvouky máme vždy postarané o dostatok správnych odpovedí a úsmevných momentov.

            Úspešný štart už máme za sebou, verím, že tak  dobre nám to pôjde aj ďalej.

            Milí moji prváci, prajem vám, aby sa vám v škole darilo, aby ste sa veľa naučili a robili radosť nám dospelákom...

                                         Vaša p. učiteľka Darina Kujbušová

       

                 KUK do 1.A !

     • Prváci a dištančné vzdelávanie

     •  

      Ako sa darilo prvákom
       počas dištančného vzdelávania 
      v školskom roku 2020 /2021

       

           Školský rok 2020 /2021 bol pre žiakov 1.A triedy výnimočným hneď z dvoch strán: začal sa im život školákov, denné vstávanie do školy, školská práca, domáca príprava, nové priateľstvá ....a zároveň si vyskúšali, čo znamená dištančné vzdelávanie. V prváckej triede bolo veselo i vážne.

            Deti sa s veľkou chuťou pustili do boja s nešikovným perom, spoznali  neposlušného Huga, čo prvácke ruky drgá....a prvácka guma, bola veľká kamoška. Všetko išlo ľahúčko, ale iba krátko – kratúčko. Potom prišlo dištančné vzdelávanie. Prváci to však nevzdali a každý deň pribudla nová strana v šlabikári. Príklady z matematiky počítali hravo a videa z prvouky hovorili za všetko. Samozrejme nechýbala telesná, hudobná a  výtvarná výchova. Prváci kreslili, strihali, vyrábali... Aj keď iba cez monitor počítača. Zvládli to všetko na jednotku.

      A keď prišiel ten očakávaný deň „D,“ mohli sme znova nastúpiť do školy, nebolo radosti konca – kraja. Prvácka trieda hneď ožila smiechom a vravou, pomôcky sa znova cítili potrebné a užitočné.

     • Biologická olympiáda

     •  

      Biologická olympiáda POZNAJ A CHRÁŇ – kategória E

      Dňa 8.4.2021 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády POZNAJ A CHRÁŇ.

      Keďže epidemická situácia bola nepriaznivá, test písali žiaci online prostredníctvom www.onlineolympiady.sk. a prostredníctvom platformy EduPage .

      Témou tohtoročnej biologickej olympiády boli rastliny polí,  lúk a pasienkov ( agrocenóz ). Účastníci súťaže sa naučili poznať 50 druhov predpísaných rastlín. Vyžadovala sa od nich znalosť slovenských a vedeckých názvov a poznatky o ich systematickom zaradení. Súťažiaci si naštudovali poznatky o plodoch a semenách predpísaných rastlín, typoch kvetov a dobe kvitnutia, spôsobe rozmnožovania, životných cykloch, stanovištných nárokoch, jedovatosti, využiteľnosti pre živočíchy a človeka. Okrem toho sa žiaci naučili pozorovať, mapovať a zdokumentovať výskyt 10 predpísaných druhov, ktoré prezentovali v praktickej časti súťaže formou zbierky. Každý súťažiaci si pripravil herbár z predpísaných rastlinných druhov a správu z pozorovania a mapovania rastlín.

      V kategórii E - odbornosť botanika sa Danielke Jakabovej z VIII. A podarilo popasovať s poznávaním rastlín a vyhrať 2.miesto.

      Žiačka VIII.A Cyntia Lazorová obsadila 3.miesto.

      V odbornosti geológia sa do súťaže zapojil aj Rastislav Ivan z VIII.A. Test obsahoval teoretickú časť a  identifikáciu druhov (poznávanie minerálov a hornín)  .

      Danielka Jakabová sa 18.5.2021 zúčastnila krajského kola a bola úspešnou riešiteľkou.

      Srdečne blahoželáme !                                                                   Mgr. Tatiana Dobošová

     • Svetový deň jablka v 1.A

     • Svetový deň jablka

       

      ....Bolo raz jablko krásne, malo líčka červené,

      jeho jasná farba žiari a mamka daj ho mne....

       

            Svetový deň jablka si pripomenuli aj žiaci v 1.A triede. Keď zbadali plný košík jabĺk, hneď sa spustila záplava otázok. Načo? Prečo? Čo budeme robiť?

           Spolu s pani učiteľkou sa porozprávali o tom odkiaľ máme jablká, aké vitamíny a iné užitočné látky nám dávajú. Prváci vedeli odpovedať na všetky otázky. Dozvedeli sa aj niečo nové a pridali aj svoje skúsenosti s oberačkou, alebo vylomeným zubom.  Práve v tento deň nemal nikto na desiatu jabĺčko a tak nám  malý darček plný vitamínov  prišiel vhod. Dievčence jablká poumývali, pani učiteľka nakrájala a spoločne sme si pochutnávali. Jabĺčka boli z bio záhrady, mali krásnu červenú farbu a boli sladučké.

          Na pamiatku a oslavu tohto dňa si prváci vyrobili aj papierové jabĺčko a pridali tam aj červíka , aby aj ten mal radosť, že má chutný dom...

       

      Pozývame vás nakuknúť k prvákom...

       

                                                                         Tr. učiteľka Darina Kujbušová

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • skola@skolanovosad.sk
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje