• Dištančné vzdelávanie od 22.3.2021 a návrat do školských zariadení

     • Milí rodičia a žiaci našej školy,

      na základe pokračujúcej zlej epidemiologickej situácie v okrese Trebišov ( 4. stupeň varovania - čierna farba) a na základe odporúčania RÚVZ v Trebišove a rozhodnutia zriaďovateľa pokračuje DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE v našich školských zariadeniach aj od pondelka 22.3.2021 a to až do stredy 31.3.2021 čiže do Veľkej noci

      Návrat žiakov 1. stupňa do školy a detí do materskej školy v Novosade v plnom rozsahu a podľa platných predpisov a legislatívy súvisiacej s epidemiologickou situáciou, sa plánuje od stredy 7.4.2021 (po Veľkej noci).

      Veľmi dúfame a veríme, že nám to všetkým konečne vyjde a situácia dovolí a všetci sa vrátime na prezenčnú formu vzdelávania našich detí, ktorá je pre nich nevyhnutná. 

      Ďalšie informácie ohľadom návratu do školských zariadení budeme aktualizovať. Všetky informácie ohľadom testovania, foriem testovania rodičov a žiakov, prípadne návratu aj starších žiakov do školy, povinných tlačív a dokumentácie budú včas oznámené.

      Ďakujem za pochopenie.

       

      RNDr. Daniel Kenderka - riaditeľ školy

     • Organizácia vyučovania od 15.3.2021

     •  

      Milí rodičia a žiaci našej školy,

      na základe pokračujúcej zlej epidemiologickej situácie v okrese Trebišov ( 4. stupeň varovania - čierna farba) a na základe odporúčania RÚVZ v Trebišove a rozhodnutia zriaďovateľa sa návrat žiakov do školy a detí do materskej školy v Novosade naďalej posúva na neurčito respektíve sa odkladá na neskorší termín.

      To znamená, že všetky deti z MŠ a všetci žiaci zo ZŠ od 15.3.2021 ostávajú doma a pokračuje DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ako doteraz. V prevádzke teda naďalej od 15.3.2021 nebudú MŠ, ZŠ, ŠKD ani ŠJ.

      Ďalšie informácie ohľadom návratu do školských zariadení budeme aktualizovať.

      Ďakujem za pochopenie.

       

      RNDr. Daniel Kenderka - riaditeľ školy

     • Organizácia vyučovania od pondelka 8.3.2021

     •  

      Milí rodičia a žiaci našej školy,

      na základe epidemiologickej situácie v okrese Trebišov a v našom regióne respektíve školskom obvode a na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa návrat žiakov do školy a detí do materskej školy v Novosade naďalej posúva na neurčito respektíve sa odkladá na neskorší termín.

      To znamená, že všetky deti z MŠ a všetci žiaci zo ZŠ od 8.3.2021 ostávajú doma a pokračuje DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ako doteraz. V prevádzke teda naďalej od 8.3.2021 nebudú MŠ, ZŠ, ŠKD ani ŠJ.

      Ďalšie informácie ohľadom návratu do školských zariadení budeme aktualizovať.

      Ďakujem za pochopenie.

       

      RNDr. Daniel Kenderka - riaditeľ školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Novosad
    • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
    • skola@skolanovosad.sk
    • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
    • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje