• Súčasnosť

    • Súčasnosť Základnej školy v Novosade

      

     VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

                     Naša základná škola sa nachádza v obci, ktorá leží v juhozápadnej časti Košického kraja v okrese Trebišov, od ktorého je vzdialená približne 20 km. Obec Novosad je v tomto regióne vhodne situovaná, keďže ňou prechádzajú hlavné cestné prúdy z okolitých dedín smerom k okresnému mestu. Z tohto aspektu navštevujú našu školu aj žiaci z týchto obcí a samozrejme aj žiaci obce Novosad. V súčasnosti školu navštevuje 318 žiakov z 8 obcí: Novosad, Hraň, Kysta, Hrčeľ, Zemplínsky Branč, Kašov, Zemplínske Jastrabie a Kucany. Je to plnotriedna základná škola pozostávajúca z 2 pavilónov, v ktorých je 17 tried. Prvý pavilón zahŕňa 10 tried ročníkov 1. – 6., dva školské kluby, odborné učebne chémie, prírodopisu, technickej výchovy a počítačovú učebňu. V druhom sa nachádza 7 tried 6. až 9.ročníka, odborné učebne fyziky, výpočtovej techniky a informatiky.

      

     Počet tried: 17

     Stupeň  1. – 4. :    6 tried

      

        Stupeň  5. – 9. :     11 tried

      

      

     Počet žiakov: 318

      

     Stupeň  1. – 4. : 106 žiakov

      

     Stupeň  5. – 9. : 212 žiakov

      

      

     Vyučovací proces na škole zabezpečuje 22 pedagógov

      

     1.stupeň  :            8 pedagogických zamestnancov

      

           2. stupeň :            14 pedagogických zamestnancov


     Na škole pracujú aj 2 školské kluby pre žiakov 1. -  4. ročníka, v ktorom je spolu 45 žiakov.

     Mimo hlavných predmetov sa na škole vyučujú aj dva nepovinné predmety – Cvičenia z matematiky a Cvičenia zo slovenského jazyka a v mimoškolskej činnosti si žiaci svoje záľuby rozvíjajú v niektorom z 20 záujmových krúžkov.

      

     Organizácia školského roka 2008/2009

     VYUČOVANIE

     Prvý polrok sa začína 1. septembra 2007. Slávnostné otvorenie školského roka a vyučovanie sa začína 3. septembra 2007 a končí sa 31. januára 2008.

     Druhý polrok sa začína 1. februára 2008 a končí sa 27. júna 2008. Vyučovanie sa končí 27. júna 2008.


     VYUČOVACÍ  ČAS

     1. hodina

     07.45 - 08.30

     2. hodina

     08.40 - 09.25

     3. hodina

     09.45 - 10.30

     4. hodina

     10.40 - 11.25

     5. hodina

     11.35 - 12.20

     6. hodina

     12.30 - 13.15

     7. hodina

     13.25 – 14.10

     8. hodina

     14.15 - 15.00

      

     PRÁZDNINY

     Prázdniny

     kraj

     trvanie

     začiatok vyučovania

     jesenné

     všetky

     31.10. - 2.11.2007

     5.11.2007 (pondelok)

     vianočné

     všetky

     22.12.2007 - 7.1.2008

     8.1.2008 (utorok)

     polročné

     všetky

     1.2.2008

     4.2.2008 (pondelok)

     jarné

     Košický

     3.3. - 7.3.2008

     10.3.2008 (pondelok)

     veľkonočné

     všetky

     20.3. - 25.3.2008

     26.3.2008 (streda)

     letné

     všetky

     28.6. - 31.8.2008

     2.9.2008 (utorok)

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje