• Učitelia

   • Eva Pajtášová
   • Eva PajtášováUpratovačka
   • Iveta Uhrinová
   • Iveta UhrinováMzdárka
   • Lenka Bajusová
   • Lenka BajusováKuchárka
   • Bc. Lucia Bučeková
   • Bc. Lucia BučekováKuchárka
   • Ľubomíra Capová
   • Ľubomíra CapováVedúca školskej jedálne
   • Mgr. Peter Fitere
   • Mgr. Peter FitereAsistent učiteľa
   • Mária Girmanová
   • Mária GirmanováUpratovačka
   • Mgr. Miriama Habaľová
   • Mgr. Miriama HabaľováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 7.A
   • Bc. Viktória Hoks Vasiľová
   • Bc. Viktória Hoks VasiľováVychovávateľka
   • Daniela Jacková
   • Daniela JackováUpratovačka
   • Mgr. Jakub Juroš
   • Mgr. Jakub JurošUčiteľ
   • Mgr. Lucia Katušová
   • Mgr. Lucia KatušováAsistentka učiteľa
   • Mgr. Alexandra Lobová
   • Mgr. Alexandra LobováUčiteľka
   • Monika Štellmachová
   • Monika ŠtellmachováKuchárka
   • Bc. Viktória Ujházy
   • Bc. Viktória UjházyAsistentka učiteľa
   • Mgr. Tatiana Veľková
   • Mgr. Tatiana VeľkováUčiteľka
   • Mgr. Lenka Višňovská
   • Mgr. Lenka VišňovskáAsistentka učiteľa
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Novosad
   • www.zsnovosad.edupage.org www.facebook.com/zakladnaskolanovosad
   • 056 6794332 056 6794333 +421 911 299 938
   • Letná 90 07602 Novosad Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje