Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 12/2023 SLSP s DPH 26.09.2023 SLSP TV ZŠ s MŠ Novosad Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 27.09.2023
Zmluva 11/2023 Poistenie 345,00 s DPH 19.09.2023 Kooperatíva a.s. ZŠ s MŠ Novosad Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 26.09.2023
Zmluva 7/2023 Zmluva o spolupráci s DPH 16.08.2023 ZŠ s MŠ Novosad Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 31.08.2023
Zmluva 9/2023 Zmluva o spolupráci NIVaM s DPH 14.08.2023 ZŠ s MŠ Novosad Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 11.09.2023
Zmluva 10/2023 Fotovoltaika s DPH 01.08.2023 SPP ZŠ s MŠ Novosad Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 12.09.2023
Faktúra 7/2023 Tovary a služby s DPH 04.07.2023 Mgr. Jaroslav Lajoš Riaditeľ školy 31.07.2023 06.08.2023
Zmluva 8/2023 Zmluva o dielo s DPH 26.06.2023 ZŠ s MŠ Novosad Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 21.08.2023
Faktúra 6/2023 Tovary a služby s DPH 01.06.2023 ZŠ s MŠ Novosad Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 30.06.2023 04.07.2023
Objednávka 5/2023 Tovary a služby s DPH 01.06.2023 ZŠ s MŠ Novosad Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 04.07.2023
Faktúra 5/2023 Tovary a služby s DPH 02.05.2023 ZŠ s MŠ Novosad Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 31.05.2023 02.06.2023
Objednávka 4/2023 Tovary a služby s DPH 02.05.2023 ZŠ s MŠ Novosad Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 02.06.2023
Zmluva 6/2023 Poistenie majetku s DPH 28.04.2023 Poisťovňa UNIQA ZŠ s MŠ Novosad Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 23.05.2023
Faktúra 4/2023 Tovary a služby s DPH 04.04.2023 Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 28.04.2023 09.05.2023
Objednávka 3/2023 Tovary a služby s DPH 04.04.2023 ZŠ s MŠ Novosad Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 09.05.2023
Objednávka 2/2023 Tovary a služby s DPH 02.03.2023 ZŠ s MŠ Novosad Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 04.04.2023
Faktúra 3/2023 Tovary a služby s DPH 01.03.2023 ZŠ s MŠ Novosad Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 31.03.2023 04.04.2023
Zmluva 5/2023 Prax pre mladých s DPH 28.02.2023 UPSVaR Trebišov ZŠ s MŠ Novosad Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 01.03.2023
Zmluva 4/2023 Úrazové poistenie s DPH 27.02.2023 Komunálna poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Novosad Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 28.02.2023
Zmluva 6/2023 Rekonštrukčné práce 81 028.75 s DPH 21.02.2023 Ján Perháč ZŠ s MŠ Novosad Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 02.03.2023
Zmluva 3/2023 Aktivácia a zaškolenie s DPH 20.02.2023 UPSVaR Trebišov ZŠ s MŠ Novosad Mgr. Jaroslav Lajoš riaditeľ školy 24.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/120